Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Tietoja näkötoiminnanjohtajalle

print

Sokeiden ritarit

Lionien näköaistin suojelu, tiedotus ja toimintaohjelman missio on

Tarjota ohjelmia ja apua sokeille ja näkövammaisille ja työskennellä ehkäistävissä ja parannettavissa olevan sokeuden poistamiseksi maailmasta.

Johtajan rooli

Piirin johtaja

Saatavilla olevat julkaisut, CD-levyt ja DVD:t

Verkkoresurssit

Näkötapahtumat

Palkinnot

Esimerkkejä lionien näköpalveluista 

Näkötoiminnanjohtajan rooli

Näkötoiminnanjohtaja auttaa järjestämään ja toteuttamaan hankkeita, joilla autetaan sokeita ja näkövammaisia lapsia ja aikuisia ja edistetään tietoisuutta sokeuden ehkäisystä. Johtaja motivoi ja tukee klubien ja piirin osallistumista näköhankkeisiin. Hän palvelee yhden vuoden ajan. Moninkertaispiirin tasolla hänet nimittää kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja piirin tasolla piirikuvernööri. Johtajalla on seuraavat vastuut:

 • Tavoitteiden asettaminen. Klubi- ja piiritason nykyisten sokeille suunnattujen hankkeiden tehokkuuden arvioiminen. Tavoitteiden ja piiritason yleissuunnitelman kehittäminen, mukaan lukien toimenpiteet, jotka suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan. Kun piirikuvernööri on hyväksynyt suunnitelman, julkaise suunnitelma ja markkinoi sitä lähettämällä avoin kirje piirin web-sivustolle tai piirikuvernöörin tiedotteessa, lähettämällä sähköpostia tai henkilökohtaisia kirjeitä, soittamalla puhelimella tai käymällä tapaamassa johtajia.
 • Klubeista saatujen uusien projekti-ideoiden lisääminen suunnitelmaan. Hanki osanottajia uusien sokeille suunnattujen hankkeiden ja aktiviteettien avulla samalla, kun tehostat nykyisiä paikallisia, alueellisia tai kansallisia ohjelmia. Selvitä paikalliset tarpeet ja järjestä sopivinta palvelua yhteistyössä paikallisten terveydenhoidon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.
 • Seminaarien ja työpajojen järjestäminen. Näissä tarjotaan koulutusresursseja ja tietoa näönsuojelusta ja työstä sokeiden ja näkövammaisten kanssa. Motivoi klubia osallistumaan näköhankkeisiin kutsumalla puhujiksi terveydenhoidon ammattilaisia.
 • Klubeille tiedottaminen piirin ja moninkertaispiirin näköresursseista sokeille.
 • Näköaktiviteeteista ilmoittaminen piirihallitukselle ja paikallisille tiedotusvälineille piirin PR-johtajan välityksellä. 

Piirin johtaja

Piirin johtajan tulee tuntea seuraavat aiheet:

Saatavilla olevat julkaisut, CD-levyt ja DVD:t

 • Lionit kierrättävät näön puolesta -tietopaketti (KITFRS), vain englanniksi: Tämä sisältää käyttövalmiita malleja mainosmateriaaleista, joilla voi lisätä yleisön tietoisuutta silmälasien keräyshankkeista. Paketissa on viehättävä yhteisöjuliste, tietoesite, ikkunatarra ja muuta. Mainosmateriaaleja voi tilata haluttuja määriä nimellishintaan.

 • Lionien silmäpankkien luettelo: Tue paikallista silmäpankkia ja mainosta sarveiskalvojen luovutusta.

 • "The Dilated Eye Exam" -DVD (DEEDVD), vain englanniksi ja espanjaksi, on 12 minuutin mittainen elokuva, jossa keskitytään laajentavilla silmätipoilla tehtävän silmätutkimuksen tärkeyteen, kun halutaan havaita diabeetikkoja vaivaava diabeettinen retinopatia. Esitys sopii lionien ja paikkakunnan tapahtumiin. DVD-esityksen voi tilata tilauslomakkeella.

 • LCI kehittää yhteistyössä Yhdysvaltain National Eye Instituten (kansallinen silmäinstituutti) National Eye Health Education Program -ohjelman (NEHEP, kansallinen silmäsairauksien valistusohjelma) kanssa yhteisiä silmäsairauksien hoitoon liittyviä resursseja.  Nämä materiaalit sopivat täydellisesti silmiä koskevaan terveystiedotukseen, terveysmessuille ja puhujataphtumiin.  Yhteisbrändäyksen ensimmäiseen vaiheeseen on valittu NEHEP:n See Well for a Lifetime Toolkit -- Vision and Aging (Näe hyvin koko elämäsi ajan -välineet – näkö ja vanheneminen):

  • Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi (julkaistaan Seattlen kansainvälisessä vuosikongressissa)

  • Ikään liittyvät silmäsairaudet ja -vaivat (julkaistaan toimivuoden 2011–2012 loppuun mennessä).

  • Heikkonäköisyys (julkaistaan toimivuoden 2011–2012 loppuun mennessä).

Maksuttomia näönterveysmateriaaleja lionsklubeille Yhdysvalloissa: Yhteisbrändättyjen materiaalien lisäksi kansallisella silmäinstituutilla on runsaasti näönterveyteen ja silmäsairauksiin liittyviä materiaaleja.  Kuvasto saatavilla olevista materiaaleista on verkkopalvelussa.  Tilauksia voi lähettää sähköpostilla Kym Collinsille tai Rosie Janiszewskille tai puhelimella numeroon +1-301-496-5248.  Mainitse olevasi lion, jotta voit tilata materiaaleja ilmaiseksi.

Verkkoresurssit

 • Näköön liittyvät yhteistyökumppanuudet: lataa koulutusmateriaaleja ja resursseja, joilla voi tiedottaa sokeudesta ja sen ehkäisemisestä.
 • Näkö ja ääni -tiedote: Tämä lähetetään sähköpostissa rekisteröidyille näkötoiminnanjohtajille ja muille näköaktiviteeteista kiinnostuneille lioneille. Voit lisätä nimesi postituslistaan tätä napsauttamalla.
 • Lions Newswire: Pysy ajan tasalla seuraamalla uusimpia lionien tiedotteita ja ohjelmatietoja. 
 • Lionien koulutuskeskus: Näillä verkkokursseilla voi kehittää taitoja, joita tarvitaan toimimiseen johtajana onnistuneesti.
 • PR-välineet: tietoiskuja, mallilehdistötiedotteita, lehtimainoksia ja muita välineitä, joilla voi lisätä yleisön tietoisuutta klubin ja piirin aktiviteeteista.
 • Lionilta lionille: Tämä resurssiaputietokanta on lioneille tehokas tapa ottaa yhteyttä paikallisesti tai kansainvälisesti. Sen avulla he voivat tehdä yhteistyötä humanitaarisissa hankkeissa.  Lionit voivat lahjoittaa tai pyytää resursseja, tarvikkeita ja vapaaehtoisapua.

Näkötapahtumat

Palkinnot

Seuraavat palkinnot voidaan luovuttaa järjestön nimissä jokaisena toimivuotena:

 • Palkinto erittäin hyvästä suorituksesta: piirikuvernööri luovuttaa tämän todistuksen yhdelle piirin klubille, joka on ollut aktiiviisin näköaktiviteeteissa.
 • Piirijohtajan palkinto – näköaistin suojelu, tiedotus ja toiminta: piirikuvernööri luovuttaa tämän todistuksen sille piirin näkötoiminnanjohtajalle, joka on osoittanut erinomaista johtajuutta uusien ja nykyisten näköohjelmien markkinoinnissa ja tukemisessa piirissä.
 • Moninkertaispiirijohtajan palkinto – näköaistin suojelu, tiedotus ja toiminta: kuvernöörineuvoston puheenjohtaja luovuttaa tämän todistuksen moninkertaispiirin näkötoiminnanjohtajalle, joka on osoittanut erinomaista johtajuutta uusien ja nykyisten näköohjelmien markkinoinnissa ja tukemisessa moninkertaispiirissä.   

Esimerkkejä lionien näköpalveluista

 • näkö-, glaukooma- ja kaihiseulontojen järjestäminen yhteistyössä paikallisten näönhoitoalan ammattilaisten tai järjestöjen kanssa
 • näköseulontojen järjestäminen yhdessä paikallisten esikoulujen ja koulujen kanssa
 • näönterveyttä ja -suojelua käsittelevän tiedotusohjelman esittäminen paikkakunnalla
 • SightFirst-kampanjan markkinointi ja tukeminen
 • näkövammaisille aikuisille tai lapsille tarkoitetun virkistysleirin tukeminen.

Yhteystiedot

Johtajia rohkaistaan lähettämään tietoa ja valokuvia onnistuneista näköhankkeista terveys- ja lasten palveluosastolle. Lisätietoja edellä luetelluista ohjelmista ja julkaisuista saa osoitteesta

Health and Children's Services 
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook,  Illinois 60523-8842 USA
Sähköposti: programs@lionsclubs.org

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting