Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lionien silmäpankkiviikon juhlistaminen

print

 silmäpankkilogo Lionien silmäpankkiviikkoa vietetään joulukuun ensimmäisellä täydellä viikolla. Se on erikoistilaisuus lioneille korostaa lionien silmäpankin tarjoamia arvokkaita palveluja. 


Nykyisin lionsklubit tukevat 53 lionien silmäpankin toimintaa. Niitä on kahdeksassa maassa. Klubeja kannustetaan juhlistamaan lionien silmäpankkiviikkoa ja osoittamaan kunnioitusta lionien osanotolle tähän arvokkaaseen näönpelastusohjelmaan seuraavasti:

 • tutustumiskäynti silmäpankkiin
 • puhujan kutsuminen silmäpankista klubin tai piirin tapahtumaan
 • silmäpankin avointen ovien tapahtuman järjestäminen tai siinä auttaminen
 • tiedotustilaisuuden järjestäminen lahjoittajille.
 • tiedottaminen yleisölle lionien silmäpankin tuottamasta palvelusta
 • varainkeruutilaisuuden järjestäminen paikallisen silmäpankin hyväksi.

(Lionit voivat juhlia lionien silmäpankkiviikkoa silloin, kun se järjestetään, tai silloin, kun se sopii parhaiten heidän aikatauluunsa.)

Silmäpankkiresursseja lioneille

Uuden lionien silmäpankin perustaminen

Lionit voivat perustaa uuden silmäpankin seuraavasti:

 • Selvittäkää kiinnostus ja tuki uudelle lionien silmäpankille vakiintuneelta lääketieteelliseltä yhteisöltä, kuten sairaalalta tai yliopiston lääketieteen tiedekunnan silmätautiosastolta.
  • Hankkikaa hallituksen toimintaperiaate Lions Clubs Internationalin silmäpankkiohjelman suhteen.
  • Laskekaa lionien silmäpankin perustamis-, kalustus- ja operointikustannukset. (Klubien kannattaa harkita myös mahdollisia varainkeruuprojekteja.)
   • Hankkikaa lupa Lions-nimen ja/tai merkin käyttämiseen LCI:n lakiasiain jaostolta, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA.
   • Valitkaa silmäpankin hallitus hyvässä asemassa olevista lioneista.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting