Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lionien näönhuollon terveysohjelma (LEHP)


print

Lions LEHP -logo

Lionien näönhuolto-ohjelma (LEHP) on paikkakunnilla tehtävä koulutusohjelma, jonka tarkoitus on edistää hyvää näkökykyä ja lisätä tietoisuutta ennaltaehkäistävästä näönmenetyksestä.

LEHP:n tavoitteet

  • Glaukooman ja diabetekseen liittyvien silmäsairauksien, silmänpohjan ikärappeuman ja heikkonäköisyyden varhaisen havaitsemisen ja hoitamisen edistäminen sekä asianmukaisen hoidon järjestämiseen heikkonäköisille.
  • Riskiryhmään kuuluville tiedottaminen silmäsairauksista ja rohkaiseminen hakeutumaan silmälääkärin tarkastukseen.
  • Näönhoidon tärkeydestä tiedottaminen paikallisten aktiviteettien avulla.  Aiheesta kertovien materiaalien jakaminen esimerkiksi lääkärien vastaanottohuoneisiin, vanhainkoteihin, kouluihin nuorisoseuroihin, terveysaiheisilla messuilla ja muissa paikoissa, näöntarkastusseulontojen järjestäminen ja silmien terveyteen liittyvien esitelmien pitäminen.
  • Erilaisten silmien terveyteen, näköaistin hoitamiseen ja silmäsairauksiin liittyvien alan järjestöjen toiminnasta tiedottaminen.  Yhteistyö tiedotuksessa ja muissa aktiviteeteissa näiden organisaatioiden kanssa voi tarjota lioneille tärkeitä resursseja, joita he voivat käyttää näköhuollon parantamisessa.

Yhdessä National Eye Instituten/National Eye Health Education Program -ohjelman (NEI/NEHEP) kanssa brändätyt LEHP-materiaalit sopivat täydellisesti paikalliseen näönterveysvalistukseen, terveysmessuille ja puhetilaisuuksiin. 

  • Voit valita aineistoja kolmesta upeasta ohjelmasta.
  • Kaikki resurssit voi ladata ja tulostaa paikallisesti tai niitä voi tilata halutun määrän nimelliseen hintaan. Tilauksen käsittelyyn kuluu 3–4 viikkoa. 

Lisätkää tervettä näkökykyä paikkakunnallanne

Näkökyvystä terveydenhoidon prioriteetti – Kertokaa näkökyvyn terveyden tärkeydestä paikkakunnallanne.

Ikääntymiseen liittyvät silmäsairaudet ja vaivat – Monet eivät tiedä, että ikään liittyviä silmäsairauksia voi hoitaa tai jopa ehkäistä.  Valista heitä, jotta näön menetys voidaan estää.

Heikkonäköisyys – Kerro heikkonäköisyydestä, sen hoitamisesta ja lähteistä, joista saa lisätietoja.

Lasten silmäsairaudet ja näönsuojelu – puuhasivut – Lisätkää silmäsairauksia käsitteleviä harjoitustehtäviä nuorisoon liittyviin hankkeisiinne, kuten näköseulontoihin, -tiedotukseen ja -kirjallisuuteen.

Lisätietoja ja resursseja

Yhdysvalloissa toimiville lionsklubeille National Eye Institutella on rajallisesti näönterveyteen ja silmäsairauksiin liittyviä maksuttomia aineistoja.  Käytä heidän verkkokuvastoaan.  Tilauksia voi tehdä puhelimitse +1-301-496-5248.  Mainitse olevasi lion, jotta voit tilata materiaaleja ilmaiseksi.

Lisätietoja näön huollosta:

AMD Alliance International
American Optometric Association
International Diabetes Federation
LEHP Australia
International Agency for the Prevention of Blindness
Maailman terveysjärjestö

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting