Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
EtusivuEtusivu  >  Jäsenkeskus  >  Projektien suunnittelu  >  Näkö ja kuulo  >  Näkö  >  LEHP  >  Lionien näönhuollon terveysohjelma (LEHP)

Lionien näönhuollon terveysohjelma (LEHP)

Lions LEHP -logo

Lionien näönhuolto-ohjelma (LEHP) on paikkakunnilla tehtävä koulutusohjelma, jonka tarkoitus on edistää hyvää näkökykyä ja lisätä tietoisuutta ennaltaehkäistävästä näönmenetyksestä.

LEHP:n tavoitteet

Yhdessä National Eye Instituten/National Eye Health Education Program -ohjelman (NEI/NEHEP) kanssa brändätyt LEHP-materiaalit sopivat täydellisesti paikalliseen näönterveysvalistukseen, terveysmessuille ja puhetilaisuuksiin. 

Lisätkää tervettä näkökykyä paikkakunnallanne

Näkökyvystä terveydenhoidon prioriteetti – Kertokaa näkökyvyn terveyden tärkeydestä paikkakunnallanne.

Ikääntymiseen liittyvät silmäsairaudet ja vaivat – Monet eivät tiedä, että ikään liittyviä silmäsairauksia voi hoitaa tai jopa ehkäistä.  Valista heitä, jotta näön menetys voidaan estää.

Heikkonäköisyys – Kerro heikkonäköisyydestä, sen hoitamisesta ja lähteistä, joista saa lisätietoja.

Lasten silmäsairaudet ja näönsuojelu – puuhasivut – Lisätkää silmäsairauksia käsitteleviä harjoitustehtäviä nuorisoon liittyviin hankkeisiinne, kuten näköseulontoihin, -tiedotukseen ja -kirjallisuuteen.

Lisätietoja ja resursseja

Yhdysvalloissa toimiville lionsklubeille National Eye Institutella on rajallisesti näönterveyteen ja silmäsairauksiin liittyviä maksuttomia aineistoja.  Käytä heidän verkkokuvastoaan.  Tilauksia voi tehdä puhelimitse +1-301-496-5248.  Mainitse olevasi lion, jotta voit tilata materiaaleja ilmaiseksi.

Lisätietoja näön huollosta:

AMD Alliance International
American Optometric Association
International Diabetes Federation
LEHP Australia
International Agency for the Prevention of Blindness
Maailman terveysjärjestö

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting