Lionien näönhuollon terveysohjelma (LEHP)

Lions LEHP -logo

Lionien näönhuolto-ohjelma (LEHP) on paikkakunnilla tehtävä koulutusohjelma, jonka tarkoitus on edistää hyvää näkökykyä ja lisätä tietoisuutta ennaltaehkäistävästä näönmenetyksestä.

LEHP:n tavoitteet

Yhdessä National Eye Instituten/National Eye Health Education Program -ohjelman (NEI/NEHEP) kanssa brändätyt LEHP-materiaalit sopivat täydellisesti paikalliseen näönterveysvalistukseen, terveysmessuille ja puhetilaisuuksiin. 

Lisätkää tervettä näkökykyä paikkakunnallanne

Näkökyvystä terveydenhoidon prioriteetti – Kertokaa näkökyvyn terveyden tärkeydestä paikkakunnallanne.

Ikääntymiseen liittyvät silmäsairaudet ja vaivat – Monet eivät tiedä, että ikään liittyviä silmäsairauksia voi hoitaa tai jopa ehkäistä.  Valista heitä, jotta näön menetys voidaan estää.

Heikkonäköisyys – Kerro heikkonäköisyydestä, sen hoitamisesta ja lähteistä, joista saa lisätietoja.

Lasten silmäsairaudet ja näönsuojelu – puuhasivut – Lisätkää silmäsairauksia käsitteleviä harjoitustehtäviä nuorisoon liittyviin hankkeisiinne, kuten näköseulontoihin, -tiedotukseen ja -kirjallisuuteen.

Lisätietoja ja resursseja

Yhdysvalloissa toimiville lionsklubeille National Eye Institutella on rajallisesti näönterveyteen ja silmäsairauksiin liittyviä maksuttomia aineistoja.  Käytä heidän verkkokuvastoaan.  Tilauksia voi tehdä puhelimitse +1-301-496-5248.  Mainitse olevasi lion, jotta voit tilata materiaaleja ilmaiseksi.

Lisätietoja näön huollosta:

AMD Alliance International
American Optometric Association
International Diabetes Federation
LEHP Australia
International Agency for the Prevention of Blindness
Maailman terveysjärjestö

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting