Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Käyttökelpoisten silmälasien kerääminen


print

Klubiopas käytettyjen silmälasien keräämiseen on hyödyllinen apuväline, olipa klubilla jo keräysohjelma tai olipa se vasta suunnitteilla.

Arvokkaat yhteistyökumppanit

"Yksin kykenemme kovin vähään, yhdessä voimme tehdä niin paljon." Helen Keller

Paikkakuntalaiset ovat arvokkaita kumppaneita silmälasien keräyshankkeessa. Pitäkää heidät ajan tasalla ja mukana hankkeessa ja näyttäkää, että arvostatte heidän tukeaan. He voivat lahjoittaa käyttökelpoisia silmälaseja, ottaa keräyslaatikkoja tiloihinsa, osallistua klubin tapahtumiin ja kertoa muille klubista.

Vanhemmat, palveluryhmien johtajat, yhtiöt, liikkeet ja muut voivat ottaa yhteyttä klubiinne ja tarjota tukeaan silmälasien keräyshankkeellenne.

  • Oppilaat haluavat kerätä silmälaseja ja selvittää, mitä niille tapahtuu.
  • Yhtiöt haluavat antaa takaisin paikkakunnalle järjestämällä silmälasikeräyksen.
  • Partiolaiset voivat ottaa silmälasien keräyksen yhdeksi palveluhankkeekseen.
  • Optikkoliikkeistä voi saada tuotannosta poistettuja kehyksiä.
  • Liikkeet ja kunnan- tai kaupunginvirastot voivat tarjoutua ottamaan klubin silmälasikeräyslaatikon tiloihinsa.

Näihin kannattaa vastata nopeasti. Miettikää tapoja, joilla nämä voivat osallistua ja auttaa klubin keräystyössä.

Keskeiset vaiheet

Järjestäkää keräyspaikkoja.
Ryhtykää yhteistyöhön kunnan- tai kaupunginvirastojen, liikkeiden, järjestöjen, kirkkojen ja koulujen kanssa. Kutsukaa nämä tukemaan keräystyötänne ottamalla keräyslaatikkoja tiloihinsa.

  • Pysykää yhteydessä näihin kumppaneihin.
  • Järjestäkää säännölliset noudot.

Käyttäkää Kierrätä näön puolesta -resursseja: LCI on kehittänyt erilaisia resursseja. Käyttäkää niitä silmälasikeräyksenne järjestämisessä ja mainostamisessa.

Mainostakaa keräystoimintaanne.

Lähettäkää kerätyt silmä-, aurinko- ja lukulasit sekä kehykset johonkin virallisista lionien silmälasien kierrätyskeskuksista (LERC) käsiteltäväksi.

Ilmoittakaa silmälasien keräystoiminnastanne verkkopalvelun Lionsklubin palveluaktiviteetti-ilmoituksella

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting