Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Uuden lionien silmäpankin perustaminen


print

Tässä on joitakin yleisiä ohjeita uuden lionien silmäpankin perustamista varten:

  • Selvittäkää kiinnostus ja tuki uudelle lionien silmäpankille lääketieteelliseltä yhteisöltä, kuten sairaalalta tai yliopiston lääketieteen tiedekunnan silmätautiosastolta.
  • Selvittäkää piirin tai moninkertaispiirin tuki.
  • Seuratkaa hallituksen toimintaperiaatetta Lions Clubs Internationalin silmäpankkiohjelman suhteen.
  • Määrittäkää budjetti lionien silmäpankin jatkuvalle toiminnalle.
  • Pyytäkää Lions Clubs Internationalin lakiasiain jaostosta valtuutus Lions-nimen ja/tai tunnuksen käyttöä varten.
  • Valitkaa silmäpankin hallitus hyvässä asemassa olevista lioneista.
  • Selvittäkää mentorointia tarjoavat silmäpankit lionien silmäpankkien luettelosta.


Liittyviä linkkejä:

International Journal of Eye Banking
Association of Eye Banks of Asia (AEBA)
Asociación Pan Americana de Banco de Ojos (APABO)
European Eye Bank Association (EEBA)
Eye Bank Association of Australia and New Zealand (EBAANZ)
Eye Bank Association of America (EBAA)
Eye Bank Association of India (EBAI)


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting