Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Kuuloseulat


print

Kuuloseulontoja tehdään mahdollisen kuulovamman havaitsemiseksi.  Kuuloseulonta voi paljastaa tarpeen tehdä lisäkokeita.  Järjestäkää seulontatapahtumia yhteistyössä kuulonhoidon ammattilaisten kanssa.  Kuuloseulonta ei korvaa silmälääkärin tekemää kattavaa silmä- ja näkötutkimusta.

Kuuloseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää lääketieteelliset välineet ja henkilökunta.  Julkisen terveydenhoidon osastot, yliopistot, sairaalat tai yksityislääkärit suostuvat usein tekemään ilmaisia tai edullisia yleisseulontoja.
 • Hankkikaa tarvittavat luvat paikallisilta viranomaisilta.  Noudattakaa asianmukaisia terveydenhoidon lakeja ja säädöksiä, kun järjestätte terveysseulontoja.
 • Valitkaa seulontapäivä.  Seulontaa ei kannata järjestää päällekkäin muiden yhteisötapahtumien kanssa.
 • Järjestäkää seulontapaikka.  Sopivia paikkoja ovat esim. koulut, kirjastot, kirkot, monitoimitalot tai vanhainkodit.  (Jos lionit saavat käyttöönsä siirrettävän seulontayksikön, se kannattaa ehkä varata seulontaa varten.)
 • Tiedottakaa tilaisuudesta etukäteen.  Ilmoittakaa yleisölle sosiaalisen median tai muiden tiedotuskanavien kautta seulonnan päivämäärästä ja paikasta.
 • Pysykää yhteydessä paikallisiin yhteistyötahoihin.  (lääketieteen ammattilaiset, seulontapaikan johtaja, vapaaehtoistyöntekijät jne.)
 • Kehittäkää menetelmiä antaa lähetteitä osallistujille, joiden seulontatuloksista ilmenee mahdollisia korva- tai kuulo-ongelmia.  Lähettäkää nämä osallistujat jatkotutkimuksiin yhteistyössä paikallisten kuulonhoidon ammattilaisten kanssa.

Kuuloseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää ja valmistelkaa seulontatila.
 • Tarjotkaa ilmainen kuljetus henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.
 • Auttakaa tietojen kirjaamisessa.
 • Jaelkaa kuulo- ja korvaterveysalan julkaisuja.
 • Auttakaa kuulonhoidon ammattilaisia muuten paikallisten lakien ja säädösten puitteissa.

Seuranta seulonnan jälkeen

 • Järjestäkää lähete osallistujille, joiden seulonnassa ilmenee tarve jatkotutkimuksille
 • Lähettäkää kiitoskirjeitä seulontaan osallistuneille.
 • Järjestäkää julkisuutta seulonnan jälkeen.  Kertokaa paikkakuntalaisille tapahtumasta, kuten maksuttomasta julkisesta seulonnasta hyötyneiden henkilöiden lukumäärä.  Korostakaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja julkaiskaa lehdistötiedote tai muu paikallinen ilmoitus.
 • Käyttäkää palveluaktiviteetti-ilmoitusta, MyLCI-verkkopalvelun toimintoa, kun ilmoitatte seulonta-aktiviteetistanne.  Raportoinnin avulla LCI pystyy mittaamaan maailmanlaajuista vaikutusta, jonka lionit luovat palvelemalla paikkakuntiaan.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting