Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kuuloseulat


print

Kuuloseulontoja tehdään mahdollisen kuulovamman havaitsemiseksi.  Kuuloseulonta voi paljastaa tarpeen tehdä lisäkokeita.  Järjestäkää seulontatapahtumia yhteistyössä kuulonhoidon ammattilaisten kanssa.  Kuuloseulonta ei korvaa silmälääkärin tekemää kattavaa silmä- ja näkötutkimusta.

Kuuloseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää lääketieteelliset välineet ja henkilökunta.  Julkisen terveydenhoidon osastot, yliopistot, sairaalat tai yksityislääkärit suostuvat usein tekemään ilmaisia tai edullisia yleisseulontoja.
 • Hankkikaa tarvittavat luvat paikallisilta viranomaisilta.  Noudattakaa asianmukaisia terveydenhoidon lakeja ja säädöksiä, kun järjestätte terveysseulontoja.
 • Valitkaa seulontapäivä.  Seulontaa ei kannata järjestää päällekkäin muiden yhteisötapahtumien kanssa.
 • Järjestäkää seulontapaikka.  Sopivia paikkoja ovat esim. koulut, kirjastot, kirkot, monitoimitalot tai vanhainkodit.  (Jos lionit saavat käyttöönsä siirrettävän seulontayksikön, se kannattaa ehkä varata seulontaa varten.)
 • Tiedottakaa tilaisuudesta etukäteen.  Ilmoittakaa yleisölle sosiaalisen median tai muiden tiedotuskanavien kautta seulonnan päivämäärästä ja paikasta.
 • Pysykää yhteydessä paikallisiin yhteistyötahoihin.  (lääketieteen ammattilaiset, seulontapaikan johtaja, vapaaehtoistyöntekijät jne.)
 • Kehittäkää menetelmiä antaa lähetteitä osallistujille, joiden seulontatuloksista ilmenee mahdollisia korva- tai kuulo-ongelmia.  Lähettäkää nämä osallistujat jatkotutkimuksiin yhteistyössä paikallisten kuulonhoidon ammattilaisten kanssa.

Kuuloseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää ja valmistelkaa seulontatila.
 • Tarjotkaa ilmainen kuljetus henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.
 • Auttakaa tietojen kirjaamisessa.
 • Jaelkaa kuulo- ja korvaterveysalan julkaisuja.
 • Auttakaa kuulonhoidon ammattilaisia muuten paikallisten lakien ja säädösten puitteissa.

Seuranta seulonnan jälkeen

 • Järjestäkää lähete osallistujille, joiden seulonnassa ilmenee tarve jatkotutkimuksille
 • Lähettäkää kiitoskirjeitä seulontaan osallistuneille.
 • Järjestäkää julkisuutta seulonnan jälkeen.  Kertokaa paikkakuntalaisille tapahtumasta, kuten maksuttomasta julkisesta seulonnasta hyötyneiden henkilöiden lukumäärä.  Korostakaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja julkaiskaa lehdistötiedote tai muu paikallinen ilmoitus.
 • Käyttäkää palveluaktiviteetti-ilmoitusta, MyLCI-verkkopalvelun toimintoa, kun ilmoitatte seulonta-aktiviteetistanne.  Raportoinnin avulla LCI pystyy mittaamaan maailmanlaajuista vaikutusta, jonka lionit luovat palvelemalla paikkakuntiaan.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting