Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kuulolaitteiden kierrätysohjelma (HARP)


print

Tarve on suuri.  Maailman terveysjärjestön arvion mukaan 360 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii kuulovammasta.   Nykyinen kuulolaitteiden valmistus kattaa kuitenkin vain 10 % maailmanlaajuisesta kuulolaitteiden tarpeesta.  Lionien kuulolaitteiden kierrätysohjelman (HARP) avulla lionit voivat järjestää edullisia kuulolaitteita vähävaraisille.

Kuulolaitteiden kierrätysohjelman keskukset

Lionit ylläpitävät kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia Kanadassa ja Yhdysvalloissa.  Katso kierrätysohjelman keskusten luetteloa.

HARP-keräysresursseja

Klubille on tarjolla resursseja, joiden avulla voi markkinoida kuulolaitteiden kierrätystä ja lisätä yleisön osanottoa paikkakunnalla.

Lionsklubien ja piirin virkailijat voivat tilata materiaaleja.

HARP-markkinointiresursseja

Perustakaa lionien kuulolaitteiden kierrätysohjelman keskus (HARP)

Tässä on joitakin yleisiä ohjeita uuden lionien kuulolaitteiden kierrätysohjelman keskuksen (HARP) perustamista varten:

  • Selvittäkää uuden lionien HARP-keskuksen kannatus vakiintuneelta sairaanhoitoyhteisöltä eli audiologistilta tai kuulonhoidon ammattilaiselta.
  • Selvittäkää klubin, piirin tai moninkertaispiirin tuki.
  • Noudattakaa hallituksen toimintaperiaatetta Lions Clubs Internationalin kuulolaitteiden kierrätysohjelman suhteen.
  • Määrittäkää budjetti Lionien HARP-keskuksen jatkuvalle toiminnalle.
  • Pyytäkää Lions Clubs Internationalin lakiasiain jaostosta valtuutus Lions-nimen ja/tai tunnuksen käyttöä varten.
  • Lisätietoja saa palveluaktiviteettien jaostosta.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting