Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Kuulolaitteiden kierrätysohjelma (HARP)


print

Tarve on suuri.  Maailman terveysjärjestön arvion mukaan 360 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii kuulovammasta.   Nykyinen kuulolaitteiden valmistus kattaa kuitenkin vain 10 % maailmanlaajuisesta kuulolaitteiden tarpeesta.  Lionien kuulolaitteiden kierrätysohjelman (HARP) avulla lionit voivat järjestää edullisia kuulolaitteita vähävaraisille.

Kuulolaitteiden kierrätysohjelman keskukset

Lionit ylläpitävät kuulolaitteiden kierrätyskeskuksia Kanadassa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.  Katso kierrätysohjelman keskusten luetteloa.

HARP-keräysresursseja

Klubille on tarjolla resursseja, joiden avulla voi markkinoida kuulolaitteiden kierrätystä ja lisätä yleisön osanottoa paikkakunnalla.

Lionsklubien ja piirin virkailijat voivattilata materiaaleja.

HARP-markkinointiresursseja

Perustakaa lionien kuulolaitteiden kierrätysohjelman keskus (HARP)

Tässä on joitakin yleisiä ohjeita uuden lionien kuulolaitteiden kierrätysohjelman keskuksen (HARP) perustamista varten:

  • Selvittäkää uuden lionien HARP-keskuksen kannatus vakiintuneelta sairaanhoitoyhteisöltä eli audiologistilta tai kuulonhoidon ammattilaiselta.
  • Selvittäkää klubin, piirin tai moninkertaispiirin tuki.
  • Seuratkaa hallituksen toimintaperiaatetta Lions Clubs Internationalin kuulolaitteiden kierrätysohjelman suhteen.
  • Määrittäkää budjetti Lionien HARP-keskuksen jatkuvalle toiminnalle.
  • Pyytäkää Lions Clubs Internationalin lakiasiain jaostosta valtuutus Lions-nimen ja/tai tunnuksen käyttöä varten.
  • Lisätietoja saa terveys- ja lasten palveluiden osastolta.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting