Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Kuulotoiminnanjohtajat


print

Tietoja kuulotoiminnanjohtajille

Kuulopalveluhankkeiden järjestäminen

360 miljoonalla ihmisellä maailmanlaajuisesti on vakavia kuulohäiriöitä.  Nykyinen kuulolaitteiden valmistus kattaa kuitenkin vain 10 % maailmanlaajuisesta kuulolaitteiden tarpeesta.

*Kuulo vaikuttaa lähes jokaiseen arkielämämme tilanteeseen, töistä ihmissuhteisiin. Parempi kuulo auttaa ihmisiä onnistumaan koulussa, työurallaan ja yhteisöissään. Puuttumalla kuulon häiriöihin voimme parantaa hyvinvointia, koulutuksen tasoa ja taloudellista tuottavuutta.” – Worldwide Hearing.

Ryhdy klubisi tai piirisi kuulojohtajaksi ja järjestä kuulopalvelu-hankkeita alueellasi.  Rohkaise klubeja aloittamaan palveluhankkeita jotka:

 • tarjoavat tukea kuulovaikeuksista kärsiville lapsille ja aikuisille.
 • edistävät tietoisuutta kuulon ylläpidosta lasten ja aikuisten kuulovammojen välttämiseksi.

Piirin kuulojohtajan valitsee piirikuvernööri; moninkertaispiirin kuulojohtajan valitsee kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.  Yhdessä piiri- ja klubitason kuulojohtajat voivat järjestää tehokkaita palveluhankkeita yhteisöissään.

Kuulojohtajan velvollisuudet

Tavoiteasettelu:

 • Arvioi nykyisten klubi- ja piiritason ohjelmien tehokkuus.
 • Kehitä tavoitteita ja piirin yleinen toimintasuunnitelma.
 • Toimita suunnitelma piirikuvernöörin tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Viesti tavoitteista ja hankesuunnitelmista::

 • Tiedota kerhoille piirin tai moninkertaispiirin verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisin vierailuin.

Klubeilta saatujen uusien hankeideoiden lisääminen suunnitelmaan::

 • Rohkaise klubeja jakamaan tietoa kuulohankkeistaan.
 • Vältä päällekkäisyyttä paikallisten, alueellisten ja kansallisten ohjelmien välillä.
 • Selvitä paikalliset tarpeet terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  

Järjestä seminaareja ja työpajoja klubien puheenjohtajille::

 • Tarjoa koulutusresursseja ja tietoa terveestä kuulosta ja kuulovammojen välttämisestä.
 • Motivoi klubia osallistumaan hankkeisiin kutsumalla puhujiksi terveydenhoidon ammattilaisia.
 • Käsittele hankkeita, jotka voivat saavuttaa yhteisön kuulovammoista kärsiviä lapsia ja aikuisia.

Pyydä palautetta::

 • Selvitä, kuinka piiri voi tukea klubeja kuulohankkeiden valmistelussa.

Raportoi kuulohankkeista piirihallitukselle ja paikalliselle medialle::

 • Kerro kuulohankkeista moninkertaispiirin tai piirin PR-johtajalle.
 • Levitä tarinoita ja valokuvia Lions Clubs International:n sosiaaliseen mediaan.

verkkoresurssit

Kuulojohtajan tehtävään löytyy monia resursseja:

LCIF:n apurahojen rahoitus

Lue lisää LCIF:n apurahoista

Palkinnot

Piirien ja moninkertaispiirien puheenjohtajat ja klubit voivat saada palkintoja tunnustuksena työstä kuulonsuojauksen, tietoisuuden ja toiminnan saralla:

 • Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja piirikuvernööri saavat luovuttaa palkinnon järjestön nimissä moninkertaispiirin tai piirin diabetesjohtajalle, joka on todistanut erinomaista johtajuutta kuulonsuojauksen tiedotus- ja toimintaohjelmassa täyttämällä moninkertaispiirin tai piirin palkinnon kriteerit.

Yhteystiedot

Health and Children's Services
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Programs@lionsclubs.org

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting