Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kuulotoiminnanjohtajat


print

Tietoja kuulotoiminnanjohtajille

Kuulopalveluhankkeiden järjestäminen

360 miljoonalla ihmisellä maailmanlaajuisesti on vakavia kuulohäiriöitä.  Nykyinen kuulolaitteiden valmistus kattaa kuitenkin vain 10 % maailmanlaajuisesta kuulolaitteiden tarpeesta.

"Kuulo vaikuttaa lähes jokaiseen arkielämämme tilanteeseen, töistä ihmissuhteisiin. Parempi kuulo auttaa ihmisiä onnistumaan koulussa, työurallaan ja yhteisöissään. Puuttumalla kuulon häiriöihin voimme parantaa hyvinvointia, koulutuksen tasoa ja taloudellista tuottavuutta." – Worldwide Hearing.

Järjestä alueellasi kuulopalveluhankkeita ryhtymällä klubisi tai piirisi kuulojohtajaksi.  Rohkaise klubeja aloittamaan palveluhankkeita jotka:

 • tarjoavat tukea kuulovaikeuksista kärsiville lapsille ja aikuisille.
 • edistävät tietoisuutta kuulon ylläpidosta lasten ja aikuisten kuulovammojen välttämiseksi.

Piirin kuulojohtajan valitsee piirikuvernööri; moninkertaispiirin kuulojohtajan valitsee kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.  Yhdessä piiri- ja klubitason kuulojohtajat voivat järjestää tehokkaita palveluhankkeita yhteisöissään.

Kuulojohtajan velvollisuudet

Tavoiteasettelu:

 • Arvioi nykyisten klubi- ja piiritason ohjelmien tehokkuus.
 • Kehitä tavoitteita ja piirin yleinen toimintasuunnitelma.
 • Toimita suunnitelma piirikuvernöörin tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Viesti tavoitteista ja hankesuunnitelmista::

 • Tiedota kerhoille piirin tai moninkertaispiirin verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisin vierailuin.

Klubeilta saatujen uusien hankeideoiden lisääminen suunnitelmaan::

 • Rohkaise klubeja jakamaan tietoa näköhankkeistaan.
 • Vältä päällekkäisyyttä paikallisten, alueellisten ja kansallisten ohjelmien välillä.
 • Selvitä paikalliset tarpeet terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  

Järjestä seminaareja ja työpajoja klubien puheenjohtajille::

 • Tarjoa koulutusresursseja ja tietoa terveestä kuulosta ja kuulovammojen välttämisestä.
 • Motivoi klubia osallistumaan hankkeisiin kutsumalla puhujiksi terveydenhoidon ammattilaisia.
 • Käsittele hankkeita, jotka voivat saavuttaa yhteisön kuulovammoista kärsiviä lapsia ja aikuisia.

Pyydä palautetta::

 • Selvitä, kuinka piiri voi tukea klubeja kuulohankkeiden valmistelussa.

Raportoi kuulohankkeista piirihallitukselle ja paikalliselle medialle::

 • Kerro kuulohankkeista moninkertaispiirin tai piirin PR-johtajalle.
 • Levitä tarinoita ja valokuvia Lions Clubs International:n sosiaaliseen mediaan.

Verkosta löytyvät resurssit

Kuulojohtajan tehtävään löytyy monia resursseja:

LCIF:n apurahojen rahoitus

Lue lisää LCIF:n apurahoista

Palkinnot

Piirien ja moninkertaispiirien puheenjohtajat ja klubit voivat saada palkintoja tunnustuksena työstä kuulonsuojauksen, tietoisuuden ja toiminnan saralla:

 • Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja piirikuvernööri saavat luovuttaa palkinnon järjestön nimissä moninkertaispiirin tai piirin diabetesjohtajalle, joka on todistanut erinomaista johtajuutta kuulonsuojauksen tiedotus- ja toimintaohjelmassa täyttämällä moninkertaispiirin tai piirin palkinnon kriteerit.

Yhteystiedot

Palveluaktiviteettien jaosto

Puhelin: +1-630-571-5466

Faksi: +1-630-571-1692

Programs@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting