Kuuleminen

Kuuloaistin suojelu-, tiedotus- ja toimintaohjelman tavoite on osoittaa huolehtimista ja kunnioitusta kuulo- tai puheongelmaisten arvokkuutta ja itsenäisyyttä kohtaan tavoitteena heidän elämänlaatunsa parantaminen.

Kuulotoiminnanjohtajille
Kuuloon liittyvät ohjelmat
     
Resursseja lioneille: Ammattimaiset kuulojärjestöt
     
Liontarinoiden kertominen
Erikoiset päivät ja tapahtumat
   

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting