Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Tietoja lionien lapsiapujohtajalle


print

Organisoi palveluprojekteja lapsien auttamiseksi

Ryhdy klubisi tai piirisi lapsiapujohtajaksi järjestääksesi hankkeita apua tarvitsevien lasten hyväksi.  Rohkaise klubeja aloittamaan palveluhankkeita jotka:

 • tukevat pyrkimyksiä parantaa vaikeissa oloissa elävien lasten ja nuorten elämää. 
 • tuottavat ohjelmia ja tukea tarvitseville lapsille, esimerkiksi terveysseulontaa, silmälaseja, kuulokojeita, lukutaidon apuvälineitä, kesäleiriohjelmia, rokotuksia, lelu- ja vaatekeräyksiä, ruoka-apua, vammaisten urheilutapahtumia ja kansainvälisiä hankkeita.

Piirin lapsiapujohtajan valitsee piirikuvernööri; moninkertaispiirin lapsiapujohtajan valitsee kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.  Yhdessä piiri- ja klubitason lapsiapujohtajat voivat järjestää tehokkaita palveluhankkeita yhteisöissään.   

Lionien lapsiapujohtajan velvollisuudet

Aseta tavoitteet:

 • Arvioi nykyisten klubi- ja piiritason ohjelmien tehokkuus.
 • Kehitä tavoitteita ja piirin yleinen toimintasuunnitelma.
 • Toimita suunnitelma piirikuvernöörin tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Viesti tavoitteista ja hankesuunnitelmista:

 • Tiedota kerhoille piirin tai moninkertaispiirin verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisin vierailuin.

Klubeilta saatujen uusien hankeideoiden lisääminen suunnitelmaan:

 • Rohkaise klubeja jakamaan tietoa lapsiapuhankkeistaan.
 • Vältä päällekkäisyyttä paikallisten, alueellisten ja kansallisten ohjelmien välillä.
 • Paikallisten tarpeiden selvittäminen ja sopivan palvelun järjestäminen yhteistyössä paikallisten terveydenhoidon, sosiaalityön ja koulutuksen ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.   

Järjestä seminaareja ja työpajoja klubien puheenjohtajille:

 • Kutsu terveydenhuollon, sosiaalityön ja koulutuksen ammattilaisia puhumaan klubeille ja rohkaisemaan heitä osallistumaan.
 • Keskustele hankkeista, jotka voivat tuottaa tärkeitä palveluita hädänalaisille lapsille ja nuorille.

Pyydä palautetta:

 • Selvitä, kuinka piiri voi tukea klubeja lapsiapuhankkeiden valmistelussa.

Raportoi lapsiapuhankkeista piirihallitukselle ja paikalliselle medialle:

 • Kerro lapsiapuhankkeista moninkertaispiirin tai piirin PR-johtajalle.
 • Levitä tarinoita ja valokuvia Lions Clubs International:n sosiaaliseen mediaan.

verkkoresurssit

Joukko välineitä ja resursseja, joista on hyötyä tehtävässäsi lapsiapujohtajana:  

LCIF:n apurahojen rahoitus

Opi lisää LCIF-apurahoista hädänalaisten lasten auttamiseksi.  

Palkinnot

Piirien ja moninkertaispiirien puheenjohtajat ja klubit voivat saada palkintoja tunnustuksena työstä lapsiavun saralla:    

 • Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja piirikuvernööri saavat luovuttaa palkinnon järjestön nimissä moninkertaispiirin tai piirin lapsiapujohtajalle, joka on todistanut erinomaista johtajuutta lapsiavun tiedotus- ja toimintaohjelmassa täyttämällä moninkertaispiirin tai piirin palkinnon kriteerit.   

Yhteystiedot

Health and Children's Services
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Programs@lionsclubs.org

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting