Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Tietoja lionien lapsiapujohtajalle


print

Organisoi palveluprojekteja lapsien auttamiseksi

Ryhdy klubisi tai piirisi lapsiapujohtajaksi järjestääksesi hankkeita apua tarvitsevien lasten hyväksi.  Rohkaise klubeja aloittamaan palveluhankkeita jotka:

 • tukevat pyrkimyksiä parantaa vaikeissa oloissa elävien lasten ja nuorten elämää. 
 • tuottavat ohjelmia ja tukea tarvitseville lapsille, esimerkiksi terveysseulontaa, silmälaseja, kuulokojeita, lukutaidon apuvälineitä, kesäleiriohjelmia, rokotuksia, lelu- ja vaatekeräyksiä, ruoka-apua, vammaisten urheilutapahtumia ja kansainvälisiä hankkeita.

Piirin lapsiapujohtajan valitsee piirikuvernööri; moninkertaispiirin lapsiapujohtajan valitsee kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.  Yhdessä piiri- ja klubitason lapsiapujohtajat voivat järjestää tehokkaita palveluhankkeita yhteisöissään.   

Lionien lapsiapujohtajan velvollisuudet

Aseta tavoitteet:

 • Arvioi nykyisten klubi- ja piiritason ohjelmien tehokkuus.
 • Kehitä tavoitteita ja piirin yleinen toimintasuunnitelma.
 • Toimita suunnitelma piirikuvernöörin tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Viesti tavoitteista ja hankesuunnitelmista:

 • Tiedota kerhoille piirin tai moninkertaispiirin verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisin vierailuin.

Klubeilta saatujen uusien hankeideoiden lisääminen suunnitelmaan:

 • Rohkaise klubeja jakamaan tietoa lapsiapuhankkeistaan.
 • Vältä päällekkäisyyttä paikallisten, alueellisten ja kansallisten ohjelmien välillä.
 • Paikallisten tarpeiden selvittäminen ja sopivan palvelun järjestäminen yhteistyössä paikallisten terveydenhoidon, sosiaalityön ja koulutuksen ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.   

Järjestä seminaareja ja työpajoja klubien puheenjohtajille:

 • Kutsu terveydenhuollon, sosiaalityön ja koulutuksen ammattilaisia puhumaan klubeille ja rohkaisemaan heitä osallistumaan.
 • Keskustele hankkeista, jotka voivat tuottaa tärkeitä palveluita hädänalaisille lapsille ja nuorille.

Pyydä palautetta:

 • Selvitä, kuinka piiri voi tukea klubeja lapsiapuhankkeiden valmistelussa.

Raportoi lapsiapuhankkeista piirihallitukselle ja paikalliselle medialle:

 • Kerro lapsiapuhankkeista moninkertaispiirin tai piirin PR-johtajalle.
 • Levitä tarinoita ja valokuvia Lions Clubs International:n sosiaaliseen mediaan.

Verkosta löytyvät resurssit

Joukko välineitä ja resursseja, joista on hyötyä tehtävässäsi lapsiapujohtajana:  

LCIF:n apurahojen rahoitus

Opi lisää LCIF-apurahoista hädänalaisten lasten auttamiseksi.  

Palkinnot

Piirien ja moninkertaispiirien puheenjohtajat ja klubit voivat saada palkintoja tunnustuksena työstä lapsiavun saralla:    

 • Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja piirikuvernööri saavat luovuttaa palkinnon järjestön nimissä moninkertaispiirin tai piirin lapsiapujohtajalle, joka on todistanut erinomaista johtajuutta lapsiavun tiedotus- ja toimintaohjelmassa täyttämällä moninkertaispiirin tai piirin palkinnon kriteerit.   

Yhteystiedot

Service Activities Division
Lions Clubs International
300 W 22nd Street, Oak Brook, IL  60523-8842  USA
Children@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting