Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lionien lapsiapu-symposiumiohjelma


print

Lastensymposiumiohjelman toimintatapa

Lionien lapsiapu-symposiumiohjelma korvaa osan piirin tai moninkertaispiirin sellaisen symposiumin tai konferenssin järjestämiskuluista, joka edistää lionien terveys- ja koulutuspalvelutoimintaa puutteenalaisille lapsille.

Lastensymposiumi on tehokas tapa lioneille

 • kehittää yhteistyösuhteita hallituksen virastoihin, terveydenhoitojärjestöihin, kouluttajiin ja muihin vähäosaisia lapsia palveleviin tahoihin
 • selvittää, millaisia palveluja tarvitaan
 • selvittää eri tapoja osallistua
 • toteuttaa uusia lionshankkeita
 • avustaa nykyisiä toiminnassa olevia paikallisia ohjelmia.

Lionien lapsiapu-symposiumohjelman hakemus ja resursseja:

 • Piiri tai moninkertaispiiri voi hakea apurahaa lähettämällä Lionien lapsiapu-symposiumihakemuksen (iad262a).
 • Katso Lionien lapsiapu-symposiumin ohjeita.
 • Hakijoiden on noudatettava ohjelman yleisiä korvaussääntöjä.
 • Loppuraporttilomake ja kulukorvauslomake ovat pakollisia tietoja.  Lisätietoja on yleisissä korvaussäännöissä.

Esimerkkiaiheita ovat seuraavat:

 • Lukutaito ja kulttuuri Välineet ja resurssit lukutaidon kehittämistä varten
 • Diabetestarpeet:  insuliini, lääkkeet, ruokahuollon turvaaminen, virkistysleirit ja diabeteksen hallintakoulutus
 • Katulapset: Terveys, koulutus ja turvallisuus
 • Näkö, kuulo ja muut terveydenhoitotarpeet
 • Apu sairauksien tai vammaisuuden kanssa toimeen tulemisessa
 • Lasten ja nuorten ylipaino

Painotus lasten lukutaidossa

Reading Action Program keskittyy lukutaidon lisäämiseen ja oppimisresurssien saatavuuden parantamiseen. Haluatte ehkä ryhtyä suunnittelemaan lasten symposiumia piiriin tai moninkertaispiiriin, jotta voitte puuttua lukutaidottomuuteen liittyviin erikoistarpeisiin ja painottaa lukemisen tärkeyttä alueellanne.

Lapsipalvelujohtaja

Lapsiapujohtajalla voi olla tärkeä rooli lastensymposiumien järjestämisessä ja koordinoinnissa. Hän tekee yhteistyötä piirin tai moninkertaispiirin johtajista koostuvan työryhmän kanssa. Työryhmässä on PR-johtajia ja kansainvälisten suhteiden johtajia sekä diabetes-, näkö-, kuulo- ja leojohtajia.

Symposiumikorvaukset

Lions Clubs International auttaa kattamaan kustannukset antamalla kulukorvauksia seuraavasti:

 • yksi symposiumi kutakin vaalipiiriä ja Afrikan mannerta kohden toimivuodessa
 • hyväksyttyjen symposiumikulujen korvaus 2 000 dollarii saakka symposiumia kohden

Kulukorvaushakemukset käsitellään hakujärjestyksessä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä Lions Clubs Internationalin terveys- ja lasten palveluosastoon.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting