Lionien lapsiapu-symposiumiohjelma

Lastensymposiumiohjelman toimintatapa

Lionien lapsiapu-symposiumiohjelma korvaa osan piirin tai moninkertaispiirin sellaisen symposiumin tai konferenssin järjestämiskuluista, joka edistää lionien terveys- ja koulutuspalvelutoimintaa puutteenalaisille lapsille.

Lastensymposiumi on tehokas tapa lioneille

Lionien lapsiapu-symposiumohjelman hakemus ja resursseja:

Esimerkkiaiheita ovat seuraavat:

Painotus lasten lukutaidossa

Reading Action Program keskittyy lukutaidon lisäämiseen ja oppimisresurssien saatavuuden parantamiseen. Haluatte ehkä ryhtyä suunnittelemaan lasten symposiumia piiriin tai moninkertaispiiriin, jotta voitte puuttua lukutaidottomuuteen liittyviin erikoistarpeisiin ja painottaa lukemisen tärkeyttä alueellanne.

Lapsipalvelujohtaja

Lapsiapujohtajalla voi olla tärkeä rooli lastensymposiumien järjestämisessä ja koordinoinnissa. Hän tekee yhteistyötä piirin tai moninkertaispiirin johtajista koostuvan työryhmän kanssa. Työryhmässä on PR-johtajia ja kansainvälisten suhteiden johtajia sekä diabetes-, näkö-, kuulo- ja leojohtajia.

Symposiumikorvaukset

Lions Clubs International auttaa kattamaan kustannukset antamalla kulukorvauksia seuraavasti:

Kulukorvaushakemukset käsitellään hakujärjestyksessä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä Lions Clubs Internationalin terveys- ja lasten palveluosastoon.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting