Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Palveluaktiviteetti-ilmoitus


print

Palveluaktiviteetti-ilmoitus on MyLCI-palvelussa oleva toiminto, jolla klubit voivat ilmoittaa palvelutoiminnastaan. Sen avulla mitataan maailmanlaajuista vaikutusta, jota lionit tekevät palvelemalla paikkakunnillaan. Ilmoitussovelluksen avulla klubit voivat

  • kirjata klubin palvelutoiminnasta kuvauksia, joissa voi tehdä hakuja
  • jakaa valokuvia
  • asettaa palvelutavoitteita ja seurata niiden edistymistä
  • etsiä aktiviteetteja (sekä valokuvia ja projektikuvauksia), joita muut klubit ja piirit maailmanlaajuisesti ovat jakaneet.

Resurssit

Seuraavat materiaalit laadittiin esittelemään MyLCI-palvelu lioneille ja vastaamaan palveluaktiviteetti-ilmoitukseen liittyviin yleisiin kysymyksiin.

Lionit voivat pyytää teknistä apua MyLCI-tukikeskuksesta soittamalla numeroon +1-(630)-468-6900 tai sähköpostilla.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting