Menestystarinoita

Retkikuntien menestystarinoita

Retkikuntien menestystarinat ovat hieno tapa jakaa tietoja ja innostaa muita. Lue seuraavista tarinoista, miten retkikunta voi onnistua vieläkin paremmin.

Piiri 11C-2 ja Valmieran lionit tekevät yhteistyötä Latviassa

Vuonna 2002 piirin 11C-2 lionit yhdistivät voimansa Latviassa toimivan Valmieran lionsklubin kanssa. Siten he pystyivät suorittamaan ensimmäisen monista onnistuneista näönhoitoretkikunnista Latvian maaseudulle. Isäntä- ja sponsoriklubin välinen kumppanuus on ollut erittäin tärkeää ohjelman onnistumisen kannalta.

Paikalliset Valmieran lionit tukevat hanketta tekemällä yhteistyötä kirkkojen, terveysklinikoiden ja paikallishallinnon kanssa, järjestämällä paikallisia kuljetuksia ja aikataulutuslogistiikkaa sekä kouluttamalla lukiolaisia tulkeiksi. Sillä välin piirin 11C-2 lionit valmistelevat retkikuntaa useiden kuukausien ajan keräämällä silmälaseja ja varoja. Yhteisten ponnistusten seurauksena on kehittynyt kestävä retkikuntaohjelma, joka palvelee jatkuvasti kasvavaa määrää Latviassa eläviä heikkonäköisiä ihmisiä. Katso valokuvia.

“Lions Pure Water” -hanke parantaa elämää Tansanian maaseudulla

Ruotsin lionit laativat “Lions Pure Water” -hankkeen vuonna 2008. Tavoite oli lisätä puhtaan juomaveden saantia ja parantaa terveyttä Tansanian Morogoron alueen maaseudulla. Hankkeessa selvitetään kunkin paikkakunnan tarpeet ja sopiva ratkaisu yhteistyössä paikallisten vesirakennusinsinöörien kanssa.

Hanke järjestää esimerkiksi pienille kylille ja kouluille käsipumpulla varustetun kaivon, jota on helppo käyttää, huoltaa, suojata ja hallita. Mainostamalla hanketta kiihkeästi lionit ovat saaneet sille tukea muilta järjestöiltä, kuten Water for All, Water Aid ja CARE, kasvattaneet hankkeen yleistä tehokkuutta ja laajentaneet resurssipohjaansa. Lue lisää hankkeesta.

MD 105 jakaa kuulolaitteita maailmanlaajuisesti

Moninkertaispiiri 105:n lionit ovat jo yli 20 vuoden ajan keränneet kuulolaitteita ja kuulemisen apulaitteita ja jaelleet niitä kuulovammaisille ihmisille joka puolella maailmaa. MD105:n kuulolaitehanke perustettiin virallisesti vuonna 1996, jotta työtä saatiin organisoitua ja keräämistä sujuvoitettua. Tämä tehosti hankkeen toimintaa ja moninkertaisti sen vaikutuksen puutteenalaisilla paikkakunnilla.

Retkikunnan aloittamisen jälkeen hanke on kasvanut merkittävästi, ja se on jaellut kuulolaitteita puutteenalaisille ihmisille yli 40 maassa. Hankkeen onnistuminen on paljolti MD105:n lionien omistautumisen ansiota. He ovat uurastaneet väsymättömästi ja muodostaneet monia liittoumia muiden järjestöjen ja yksilöiden kanssa pystyäkseen palvelemaan kuulovammaisia vieläkin paremmin.

Kerro retkikuntaan liittyvä menestystarinasi

Jos klubisi on osallistunut retkikuntaan, kerro tarinasi meille. Klubisihteerit voivat lähettää palveluaktiviteetti-ilmoituksen verkkojärjestelmän kautta.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting