Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions Clubs Internationalin suhde YK:hon


print
Rakennus

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 71 artiklassa todetaan: "Talous- ja sosiaalineuvosto voi suorittaa sopivia järjestelyitä neuvotellakseen ei-valtiollisten järjestöjen kanssa, jotka käsittelevät neuvoston alaan kuuluvia asioita. Tällaisiin järjestelyihin voidaan ryhtyä kansainvälisten [...] järjestöjen kanssa[...]"

Ei voi kuitenkaan sanoa, että lioneilla olisi neuvoa-antava asema koko YK:hon. Talous- ja sosiaalineuvosto, yksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääelimistä, keskittyy ensisijaisesti kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.

YK:n turvallisuusneuvosto on suoraan vastuussa Yhdistyneiden Kansakuntien ensisijaisesta tarkoituksesta, "Ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta". Lions Clubs Internationalilla ei ole suhdetta turvallisuusneuvostoon. Lions Clubs Internationalin toimintaperiaatteisiin ei kuulu tukea julkisesti sellaisia Yhdistyneiden Kansakuntien päätöksiä tai toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään YK:n ensimmäistä ilmoitettua päämäärää, "Ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta". Siinä suhteessa lioneilla on yhtä suuria mielipide-eroja kuin kaikilla ihmisillä ja kansallisuuksilla.

YK:n toinen ja kolmas peruspäämäärä ovat "kehittää ystävällisiä suhteita kansakuntien välille" ja "työskennellä yhdessä köyhien ihmisten elinolojen parantamiseksi, nälän, tautien ja lukutaidottomuuden nujertamiseksi...". Näitä voi verrata Lions Clubs Internationalin kolmanteen tavoitteeseen.

         luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa.

Lions Clubs International tukee Yhdistyneiden Kansakuntien ihannetta maailmasta, jossa vallitsee rauha.  Lioneja kannustetaan hankkimaan tietoja, tukemaan järjestön toimintaa ja levittämään tietoja YK:sta, sen ihmisoikeuksiin liittyvistä tavoitteista ja sen järjestöjen tehtävistä etenkin YK:n päivänä 24.10. sekä lionien päivänä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa, joka pidetään vuosittain helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa.

Kansainvälinen presidentti nimittää vuosittain ECOSOC-, WHO-, UNICEF- ja UNESCO-edustajat.  Järjestöllä on suhde myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestöön (FAO).  Järjestön edustajien nimet ja osoitteet voi hankkia ottamalla yhteyttä kansainvälisen päämajan ohjelmasuunnitteluosastoon.  Luettelon YK:n alueellisista tiedotuskeskuksista voi tilata osoitteesta: NGO Section, Department of Public Information, Room S-10371, Secretariat Building, United Nations, New York, New York 10017-6104, USA.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting