Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ystävyysklubiohjelman ohjeet


print

Ystävyysklubisuhde antaa lioneille ja leoille tilaisuuden oppia toisesta klubista ja sen kulttuurista. Ystävyysklubisuhdetta ei tule aloittaa, jotta toiset voi suostutella elämään omien tapojensa mukaisesti, eikä sitä tule aloittaa saadakseen taloudellista tai tavara-apua.

Ystävyysklubin valitseminen

Ystävyysklubin valitseminen vaihtelee klubista toiseen. Ystävyysklubisuhteita voi muodostua

 • tuloksena ystävyyssuhteista, joita kehittyy, kun eri maissa toimivat klubien jäsenet tapaavat kansainvälisissä foorumeissa tai vuosikongresseissa
 • lionien kansainvälisten suhteiden johtajan (tai kansainvälisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön johtajan) avulla.

  Viimeisessä vaihtoehdossa klubin kansainvälisten suhteiden johtaja (KS-johtaja) pyytää piirin KS-johtajalta ehdotuksia ystäväklubeiksi. Piirin KS-johtaja selvittää piirikuvernööriltä, onko piirissä aktiivinen ystävyysklubiohjelma. 

  Jos piiri ei ole mukana missään piirien ystävyysklubiohjelmassa, klubissa voidaan tutustua ystävyysklubiluetteloon tai klubihakuun tai hyväksyä KS-johtajan ehdotus. Ystävyysklubia valittaessa kannattaa miettiä yhtäläisyyksiä historiassa, kulttuurissa ja kielessä.  

  Useimmilla ystävyysklubeilla ei ole vakavia kieliongelmia. Jos kääntäjää tarvitaan, apua kannattaa pyytää klubin jäseniltä, heidän perheiltään ja tuttaviltaan tai kyseisen kielen opiskelijoilta/opettajilta. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää kolmatta kieltä, jota kummankin klubin jäsenet ymmärtävät.

  Jos alkuperäiseen ystävyysklubipyyntöön ei vastata kohtuullisessa ajassa (kolme kuukautta), klubin KS-johtaja voi pyytää piirin KS-johtajaa tai piirin kuvernööriä selvittämään asiaa.

  Ystävyysklubisuhteen kehittäminen

  Alkuperäisessä kirjeenvaihdossa kannattaa käsitellä 

  • kiinnostusta ystävyysklubiksi ryhtymiseen 
  • tietoja klubin jäsenistä 
  • Klubin aktiviteetit
  • paikkakuntaa
  • paikallisia tapoja.

  Kun ystävyysklubikutsu on hyväksytty, paikallisen klubin KS-johtaja ilmoittaa tästä piirin KS-johtajalle. Tässä vaiheessa asia on piiritasolla loppuun käsitelty. Klubit jatkavat ystävyyssuhdettaan vaihtamalla

  • klubin ja piirin tiedotteita
  • rintaneuloja ja lippumerkkejä
  • lehtiä, aikakausjulkaisuja, sanomalehtiä, kirjoja
  • Valokuvat
  • Musiikki
  • muita esineitä, jotka edistävät molemminpuolista ystävyyttä ja ymmärrystä.

  Jotkin klubit vaihtavat jäsenluetteloita, jotta jäsenet ja heidän perheensä voivat ryhtyä kirjeenvaihtoon keskenään. Joissakin tapauksissa ystävyysklubien alueilla toimivien koulujen oppilaat käyvät kirjeenvaihtoa keskenään. Yksi harkinnan arvoinen aihe on yhteishankkeen järjestäminen jonkin kolmannen maan hyväksi. Tämä on vapaaehtoinen ja yhteinen hanke. Kummankin klubin tulee panostaa siihen.

  Ystävyyssuhteen tunnustaminen

  Kun klubit ovat ystävystyneet (siihen menee yleensä ainakin vuosi), ne voivat hakea kansainvälisen ystävyysklubitoiminnan lippumerkkipalkintoa . Klubit, jotka hankkivat lisää ystävyysklubisuhteita toimivuoden aikana, saavat onnittelukirjeen. Klubi voi saada kunakin toimivuonna vain yhden ystävyysklubipalkinnon.  

  • Ystävyysklubipalkinto on merkki osanotosta kansainväliseen ystävyysklubiohjelmaan. Klubi ei saa vuosittaista tunnustusta ystävyysklubitoiminnasta. Ystävyyssuhteen odotetaan jatkuvan.
  • Klubi saa toisen ystävyysklubisuhteen tunnustuksen vain, jos se ryhtyy uuteen ystävyyssuhteeseen jonkin muun toimivuoden aikana.

  Lisätietoja saa meiltä.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting