Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ystävyysklubit


print

Kansainvälinen ystävyysklubiohjelma edistää järjestön kolmatta tavoitetta: luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa. Tämän ohjelman välityksellä lionit ja leot pystyvät virallistamaan ystävyyssuhteensa muissa maissa toimivien klubien kanssa, tutustua erilaisiin kulttuureihin, vaihtaa kokemuksia ja ideoita siitä, mitä lionina toimiminen tarkoittaa sekä lisätä kansainvälisen ulottuvuuden palvelutehtäväänsä. Ystävyysklubisuhde on vapaaehtoinen ja molemminpuoleinen sopimus kahden klubin välillä (lionit lionien kanssa, leot leojen kanssa), ja siihen voi liittyä niin paljon vaihtoja ja vuorovaikutusta kuin klubit haluavat.

Oppiminen ja palveleminen ystävyysklubitoiminnan kautta

Ystävyysklubitoiminta on hieno tilaisuus lioneille laajentaa palvelutoimintaansa oman maan rajojen ulkopuolelle. Ystävyysklubeja rohkaistaan etsimään mahdollisuuksien mukaan yhteisiä palvelutilaisuuksia. Sosiaalisen median ja virtuaalisten viestintävälineiden avulla klubit voivat suunnitella yhteistä toimintaa, ilmoittaa tuloksista sekä esittää valokuvia ja tarinoita muille lioneille. Seuraavassa on vinkkejä, joiden avulla pääsee alkuun.

  • Perustakaa Facebook-ryhmä, jossa jäsenet voivat esittäytyä, pitää yhteyttä, julkaista valokuvia klubin toiminnasta ja palveluhankkeista jne.
  • Laatikaa yhdessä toiminta-ajatus, jossa kuvaillaan ystävyysklubisuhteen tarkoitus ja mitä klubit haluavat saavuttaa yhdessä.
  • Järjestäkää kaksi samanlaista ja samanaikaista palveluhanketta – yksi kummallakin paikkakunnalla. Keskustelkaa ideoista ja jakakaa vinkkejä Facebookin, sähköpostin ja Skypen avulla. Kun hankkeet ovat valmiit, jakakaa valokuvia ja vaihtakaa kokemuksia.
  • Suunnitelkaa vierailu ystävyysklubin maahan ja liittykää palvelutoimintaan paikan päällä, mikäli mahdollista. Tai kutsukaa ystävyysklubinne liittymään toimintaan tai tapahtumaan omalla paikkakunnallanne.
  • Selvittäkää mahdollisuuksia järjestää terveydenhoitoon, koulutukseen tai hygieniaan ja puhtaaseen veteen liittyvä retkikunta ystävyysklubin paikkakunnalle ja hakea kansainvälistä apurahaa.
  • Muistakaa ilmoittaa ystävyysklubitoimintaan liittyvästä palvelutoiminnasta MyLCI-palvelun kautta.


Tutustu ystävyysklubiohjelman ohjeisiin.

Hae ystävyysklubitoiminnan lippumerkkipalkintoa.


Kansainvälisestä ystävyysklubiohjelmasta saa lisätietoja meiltä.

Palveluaktiviteettien jaosto
Puhelin: +1-630-571-5466
Faksi: +1-630-571-1692
Sähköposti: programs@lionsclubs.org

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting