Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Ammattikoulutusavustus


print

Teollisuusmaiden lionsklubit voivat myöntää stipendejä ansioituneille opiskelijoille kehitysmaissa toimivien lionsklubien välityksellä. Lionien lapset eivät voi osallistua ohjelmaan. Tämä ohjelma on tarkoitettu kaikkein köyhimmille opiskelijoille. Apua myönnetään ensisijaisesti ammattikoululaisille, vaikka akateemiset opiskelijat voivat myös saada stipendejä.

Opiskelijan on jatkettava opiskelua kotimaassaan.

Menettelytapa

Kehittyneessä maassa toimiva LAHJOITTAJAKLUBI suostuu antamaan stipendin sitä tarvitsevalle opiskelijalle kehitysmaassa toimivan lionsklubin välityksellä.  Stipendin myöntöehdot jätetään kokonaan LAHJOITTAJAKLUBIN päätettäväksi.  Kehitysmaassa toimiva VALVOJAKLUBI valitsee opiskelijan LAHJOITTAJAKLUBIN määrittämien vaatimusten perusteella.  VALVOJAKLUBI valvoo opiskelijan opintoja ja varmistaa, että saaja on aina kunniaksi lionismille, kummallekin klubille ja yhteisölle.

Stipendisumma tulee määrittää kyseisten maiden ja alueiden talouden tason mukaisesti.

Opiskelijan edellytykset

LAHJOITTAJAKLUBI määrittää opiskelijan edellytykset, joista seuraavassa on ehdotuksia:

  • Opiskelijan tulee olla taloudellisen avun tarpeessa.
  • Opiskelijan tulee lähettää pyydettäessä raportteja VALVOJAKLUBIIN ja LAHJOITTAJAKLUBIIN. Raportissa tulee toisinaan olla opettajien ja/tai professorien lausuntoja, joissa käsitellään opintojen etenemistä, arvosanoja ja käytöstä.
  • Opiskelijan tulee lähettää kopio kaikista tutkintotodistuksista VALVOJA- ja LAHJOITTAJAKLUBIIN.
  • Opiskelijan tulee pysyä kirjeenvaihdossa LAHJOITTAJAKLUBIN kanssa.
  • Opiskelijan tulee lähettää LAHJOITTAJAKLUBIIN valokuvia perheestä ja itsestään, mikäli suinkin mahdollista.
  • Opiskelijan tulee lähettää kopio ansaitusta diplomista tai oppiarvosta LAHJOITTAJA- ja VALVOJAKLUBEIHIN.
  • Opiskelijan tulee suostua esiintymään lionsklubeissa kertomassa omista huomioista ja kokemuksista.

* Lions Clubs Internationalin säätiöllä (LCIF) on rahoitusta vammaisten ammattikoulutusavustukseen. Lisätietoja saa LCIF:ltä.

Voit pyytää tai tarjota ammattikoulutusavustusta Lioneilta lioneille -avustustietokannan välityksellä.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting