Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kansainvälisten suhteiden palkinnot


print

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajat ja piirikuvernöörit saavat vuosittain todistuksia, joita voi antaa kansainvälisten suhteiden johtajille onnistuneen vuoden päätteeksi tällaisista aktiviteeteista tiedottamisesta lioneille.

Palkinnot, joita piirikuvernööri voi tilata

Lionien kansainvälisten suhteiden palkintotodistus

Piirikuvernööri voi tilata tämän palkinnon luovutettavaksi piirin lionille, joka on osoittautunut kaikkein aktiivisimmaksi joillakin seuraavista kansainvälisten suhteiden alueista:

  • huomattava saavutus LCIF-aktiviteeteissa 

  • YK-projektit ja hankkeet

  • eri kansakuntien ja kulttuurien ihmisten välistä rauhaa ja yhteistyötä edistävät hankkeet

  • kansainvälisten avustusprojektien johtotehtävät

  • muut ansiokkaat saavutukset kansainvälisissä suhteissa.

Kansainvälisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön palkinto (erittäin hyvän klubin merkki)

Piirikuvernööri voi tilata erittäin hyvän klubin merkin ja luovuttaa sen klubille, joka on osallistunut erinomaisesti kansainvälisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön aktiviteetteihin. Kuvernööri voi neuvotella valinnasta kansainvälisten suhteiden johtajan kanssa.

Palkinnot, joita klubit voivat hakea

  • Kansainvälinen ystävyysklubiohjelma: Kun klubit ilmoittavat toimivuoden ensimmäisestä ystävyysklubisuhteesta Lions Clubs Internationalille, klubit saavat ystävyysklubimerkin. Klubit eivät saa kyseisestä ystävyysklubisuhteesta mitään muita palkintoja tai tunnustuksia. Jos klubi luo uuden kansainvälisen ystävyysklubisuhteen jonakin muuna vuonna, klubi voi hakea uutta klubimerkkiä toisesta ystävyysklubisuhteesta. Yhtenä toimivuonna klubi voi saada vain yhden palkinnon ystävyysklubisuhteiden lukumäärästä riippumatta. Klubien kannattaa rajoittaa ystävyysklubisuhteiden lukumäärää, jotta suhteita voidaan kehittää.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting