Poliittinen kanta rauhasta

PortaatAnnettu Yhdistyneissä Kansakunnissa
New Yorkissa (Yhdysvallat)

14.3.1988

Mutta kun sotilaalliset yhteenotot pirstovat rauhan, kun miljoonat ihmiset eivät saa riittävästi perustarpeita, kuten ruokaa, vettä, vaatteita ja suojaa, kun osa alueen ihmisistä kärsii sairauksista tai luonnontuhoista, miten kaikilla voi olla rauha?

Rauhan tavoittelun pitää sisältää kaikkien maailmanyhteisön ihmisten yleisen ihmisarvon tunnustus.  Rauha muodostuu ymmärryksestä, suvaitsevaisuudesta, ystävyydestä ja avunannosta, jotka perustuvat siihen uskomukseen, että rodullisista, etnisistä tai kulttuuritaustan aiheuttamista eroista huolimatta ihmisiä yhdistää perustavaa laatua oleva inhimillisyys.

Lionsklubien kansainvälinen järjestö on perustamisestaan lähtien vuonna 1917 tunnustanut aikakautemme perustodellisuuden: yksilöllistä, paikallista tai kansallista etua ei voi saavuttaa irrallaan maailman eduista. Lionismin ensimmäinen tavoite, "Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa", muistuttaa erittäin paljon Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusta.  On merkittävää, että lionien jäsenet ottivat johtavan roolin YK:n perustamiskokouksessa Kalifornian San Franciscossa Yhdysvalloissa vuonna 1945.

Nykyisin yksi lionismin huolenaiheista on kuitenkin se, että esimerkiksi turvallisuusneuvostossa ja maailman eri hallituksissa kuultu poliittinen retoriikka saattaa eskaloitua toiminnaksi, joka loukkaa koko ihmiskunnan rauhaa. Lionsklubien kansainvälinen järjestö kehottaakin siksi valtion virkailijoita ja kaikkia päätöksentekoelimiä asettamaan yhteisen edun oman edun tavoittelun edelle. Vaadimme, että tällaiset edustajat yrittävät kovempaa ja tunnistavat, miten tarpeellista on pyrkiä entistä huolellisemmin välttämään toimintoja, jotka yllyttävät väkivaltaan ja siten tuhoavat rauhaa.

Erillään tarkasteltuna yhden henkilön tai yhden maan yksittäinen toimenpide saattaa vaikuttaa vähämerkitykselliseltä, mutta kun nämä lisätään satojen yhteisöjen ja miljoonien ihmisten yhteistyöhankkeisiin, näiden summa heijastaa hankkeen suuruutta kansainvälisen hyvän tahdon ja rauhan välineenä.

Minkäänlaista edistystä, todellista vapautta tai todellista rauhaa ei voi olla, jos joudumme jatkuvasti olemaan varuillamme sodan uhan takia pelon, epäluottamuksen, kateuden ja historiallisen vihamielisyyden täyttämässä maailmassa. Lionismi tarjoaa 162 maassa toimivaa 39 000 lionsklubin verkostoa todisteena siitä, että eri asioihin uskovat ja eri kulttuureissa elävät ihmiset voivat tavoitella yhdessä yhteistä hyvää. Näiden klubien yhteistyössä toteuttamat kansainväliset suhdehankkeet todistavat, että rauha ei ole tyhjä unelma, vaan elävää ja elintärkeää todellisuutta.

Siksi pyydämmekin hallitusten ja lainsäädäntöelinten johtajia tiedostamaan valtavan potentiaalinsa tehokkaina kansainvälisen rauhan edistäjinä, tiedostamaan maailman inhimilliset tarpeet, tiedostamaan ihmisten keskinäisen riippuvuuden maailmanyhteisössä ja vahvistamaan sitoumuksensa yhteistyöhön, jolla saavutetaan kaikkien yhteinen tavoite: maailmanrauha.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting