Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lionien julkilausuma kansainvälisistä suhteista


print

Miehiä kättelemässäKansainvälisten suhteiden perusta

Kansainvälistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä rohkaisevat ohjelmat perustuvat ajatukseen, jonka mukaan ihmiset ovat arvokkaita versioita yhteisestä ihmisyydestä rodullisista tai kulttuurillisista eroistaan riippumatta.  Kansainväliset suhteet ovat sen hyväksymistä ja siihen vetoamista, että yleiset arvot ja ihmiskunnan veljeys, jossa jokainen ihminen työskentelee ihmiskunnan yhteisen kohtalon eteen, antavat merkitystä itse kunkin olemassaololle.

Lionien osanotto

Jokaiselle Me palvelemme -mottoa seuraavalle lionille "yhteisö" saa uusia ja entistä laajempia merkityksiä.  Koska Lions Clubs International toimii maailmanlaajuisesti, kuten nimestäkin jo näkee, lionismin yhteisö kattaa piirejä, kansakuntia ja ihmiskunnan kansainvälisen yhteisön. Paikalliset ja kansainväliset palvelut ovat lähtöisin samasta motivaatiosta. Kansainväliset suhteet ihmiskunnan jäsenten välillä ja etenkin lionismin sisällä edellyttävät tietoisuutta maailmanyhteisön osaelementeistä ja niiden hyväksynnän sekä toimintaa, joka edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä.

Eri puolilla maailmaa sijaitsevien jäsenklubiensa välityksellä lionismi on aina rohkaissut ja edistänyt kansainvälistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kansojen välillä kansakuntien välisen rauhan perustana. Lionismin todellinen merkitys ei ole klubien lukumäärässä tai toimintamaiden lukumäärässä, vaan tavoitteessa: ihmiskunnan palvelemisessa. Me palvelemme -mottoon ei liity ehtoja: huolehtimista, välittämistä, humanitaarista palvelua ei voi rajoittaa.

Kansainvälisten suhteiden toteuttaminen

Jos lionit haluavat onnistua kansainvälisten suhdeohjelmien toteuttamisessa, heidän täytyy ennen kaikkea arvostaa valtavia eroja, joista ihmisyys koostuu. Lionit hyväksyvät sen seikan, että valtava enemmistö ihmisistä elää erilaisissa oloissa kuin he itse. Jotta lionit pystyisivät täysin arvostamaan roolia, jossa he voivat toimia kansainvälisessä yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä ja ihmiskunnan elämänlaadun parantamisessa, heidän täytyy tuntea nämä erot.

Henkilökohtaisen kokemuksen kautta ja työskentelemällä muiden lionien kanssa kansainvälisissä hankkeissa lionit oppivat ymmärtämään ja arvostamaan muiden ihmisten kulttuureita ja arvoja. Molemminpuolinen hyväksyminen ja apu voidaan saavuttaa kehittämällä yhdessä hyvää tahtoa.  Vuosikongressin kansainvälinen luonne on tyypillinen esimerkki ilmapiiristä, jossa aito kiinnostus ja viestintä ovat mahdollisia erilaisten ihmisten välillä.  Tällainen viestintä on jatkuvasti mahdollista lionismin järjestörakenteen välityksellä.

Luemme järkyttäviä tilastotietoja inhimillisistä tarpeista, mutta emme todellisyydessa ymmärrä emmekä ole valmiita tehokkaaseen toimintaan, ennen kuin tajuamme henkilökohtaisella tasolla muissa maissa elävien ihmisten luonteen ja tarpeet, ilot ja kärsimykset. Taloudellisia ja teknisiä avustusohjelmia tarvitaan, mutta meidän pitää tarjota muille myös inhimillistä ystävyyttä. Kun ihminen näkee itsensä muissa, ihannetilanteessa tämä kokemus muuntaa maailmankatsomuksen ja luo elämäntyylin, jossa kansainvälinen yhteisymmärrys ja yhteistyö leviävät ihmisen kaikkeen toimintaan. Lioneilla on useita tilaisuuksia, joissa seuraavia lähestymistapoja voi toteuttaa: nuorisovaihto, nuorisoleirit, ystävyysklubitoiminta, amatööriradioviestintä, ystävyyskontaktit, avustushankkeet, kulttuuriaktiviteetit, koulutuspalvelut, kansainväliset palvelut sekä Lions Clubs Internationalin säätiön humanitaariset hankkeet.

Mutta silloinkin, kun lionit ovat yhteydessä maailman puutteenalaisiin ja auttavat näitä aktiivisesti, he eivät saa unohtaa apua tarvitsevia naapureitaan. Onnistuneessa paikallistoiminnassa on kyse sekä lähellä että kaukana olevien palvelemisesta. Usein osallistuminen kansainvälisiin suhdeohjelmiin syventää ihmisen kiinnostusta omaan yhteisöön.

Erillään tarkasteltuna yhden yhteisön yksittäinen hanke saattaa vaikuttaa vähämerkitykselliseltä, mutta kun nämä lisätään satojen yhteisöjen ja miljoonien ihmisten yhteistyöhankkeisiin, näiden summa heijastaa hankkeen suuruutta kansainvälisen hyvän tahdon ja rauhan välineenä.

Yhteenveto

Siksi päätettäköön, että Lions Clubs International, tietoisena ihmisten keskinäisestä riippuvuudesta maailmanyhteisössä, maailman nykyiset tarpeet tiedostavana ja tietoisena tästä valtavasta potentiaalista tehokkaana välineenä kansainvälisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön saavuttamiseen, vahvistaa sitoumuksen, joka jokaisella yksittäisellä jäsenellä ja lionsklubilla pitäisi olla kansainvälisten suhteiden edistämiseen tavalla, joka ilmaistaan lionismin ensimmäisessä tavoitteessa: "Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa."

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting