Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ympäristömme suojeleminen


print

Ympäristö on keskeinen huolenaihe paikkakunnille ja ihmisille eri puolilla maailmaa. Pelkästään edellisen vuosisadan aikana maailma menetti yli 80 prosenttia alkuperäismetsistä, jotka ovat toimeentulolähde, tarjoavat suojaa luonnontuhoilta ja absorboivat hiilidioksidipäästöjä, jotka johtavat ilmaston lämpenemiseen. 

Lionit saavat tilaisuuden kiinnittää huomion ympäristönsuojeluun ja näyttää maailmanlaajuisen verkostomme voiman erityisessä palvelukampanjassa nimeltään Ympäristömme suojeleminen.

Auttakaa 25 miljoonaa ihmistä ja osallistukaa vuosisadan palveluhaasteeseen ympäristöä suojelemalla!

Huhtikuun aikana kutsumme klubisi liittymään maailman lioneihin ympäristön suojelussa. Auta meitä lisäämään tietoisuutta ympäristönsuojelusta maan päivän yhteydessä. Voitte myös organisoida kuukauden aikana käytännön hankkeita, joissa mobilisoidaan klubin jäsenet parantamaan paikkakunnan ympäristöä. 

Kampanjan resursseja

Suunnitelkaa Ympäristömme suojeleminen – maailmanlaajuinen palvelukampanja ja mainostakaa sitä seuraavien resurssien avulla.

  • Toimintakutsuesite: Tutustu Ympäristömme suojeleminen – maailmanlaajuisen palvelukampanjan esittelyyn ja lue ideoita, joilla hankkeen saa nopeasti alkuun. *UUTTA
  • Suunnitteluopas: Järjestäkää oma Ympäristömme suojeleminen -hanke näiden vaiheittaisten ohjeiden avulla. *UUTTA
  • Projekti-ideoita: Tutustukaa ideoihin, joiden avulla klubinne voi osallistua kampanjaan.  Mahdollisuuksia on rajattomasti. *UUTTA
  • Lehdistötiedote: Tiedottakaa Ympäristömme suojeleminen -hankkeestanne lähettämällä lehdistötiedote paikallisiin tiedotusvälineisiin.

Jaa menestyksenne

Voit auttaa kertomalla muille! Rohkaise lionsklubin virkailijoita ilmoittamaan palvelutoiminnasta MyLCI-palvelun eli verkkopalvelussa toimivan jäsentieto- ja toimintailmoitusjärjestelmän kautta. Lisätietoja saa MyLCI-verkkopalvelusta osoitteesta http://mylci.lionsclubs.org. Tutustu myös palvelutoimintailmoituksiin liittyviin toistuviin kysymyksiin. Lionsklubit, jotka osallistuvat MyLCI-verkkopalveluun ja ilmoittavat toiminnasta sen palvelutoimintailmoituksella, saavat erikoislippumerkin tunnustuksena panostuksestaan palveluun.

Lionit suojelevat ympäristöä *UUTTA

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting