Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Diabetesseulonta


print

Diabetesseulonnassa voidaan havaita esidiabetes ja diabetes.

 • Järjestäkää paikallinen seulontatapahtuma yhteistyössä terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.  He tuntevat paikalliset terveydenhoidon lait, säädökset ja tapahtumassa käytettävät asianmukaiset lääketieteelliset seulontalaitteet sekä tarvikkeet.
 • Laboratorioteknikot, diabetesvalistajat ja muut terveydenhoidon ammattilaiset ovat avainasemissa seulonnan järjestämisessä ja toteuttamisessa.
 • Lionspiirillä voi olla liikkuva diabetesseulontayksikkö; harkitkaa sen varaamista seulontatapahtumaanne.
 • Seulonta kannattaa ehkä järjestää Strides-tapahtuman yhteyteen.

Vihjeitä diabetesseulonnan järjestämiseen

 • Järjestäkää lääketieteelliset välineet ja henkilökunta.
  Julkisen terveydenhoidon osastot, yliopistot, sairaalat tai yksityislääkärit suostuvat usein tekemään ilmaisia tai edullisia yleisseulontoja.
 • Hankkikaa tarvittavat luvat paikallisilta viranomaisilta.
  Noudattakaa asianmukaisia terveydenhoidon lakeja ja säädöksiä, kun järjestätte terveysseulontoja.
 • Valitkaa seulontapäivä.
 • Järjestäkää seulontapaikka.
  Mahdollisia paikkoja ovat koulut, kirjastot, kirkot, monitoimikeskukset tai vanhaintalot.
 • Tiedottakaa tilaisuudesta etukäteen.
  Ilmoittakaa yleisölle sosiaalisen median tai muiden tiedotuskanavien kautta seulonnan päivämäärästä ja paikasta.
 • Pysykää yhteydessä paikallisiin yhteistyötahoihin (lääketieteen ammattilaiset, seulontapaikan johtaja, vapaaehtoistyöntekijät jne.)

Vihjeitä diabetesseulonnan pitämiseen

 • Järjestäkää ja valmistelkaa seulontatila.
 • Tarjotkaa ilmainen kuljetus henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.
 • Auttakaa tietojen kirjaamisessa.
 • Jaelkaa ammattilaisten laatimaa diabetestietoa ja -julkaisuja.
 • Auttakaa terveydenhoidon ammattilaisia muuten paikallisten lakien ja säädösten puitteissa.

Seuranta seulonnan jälkeen

 • Lähettäkää kiitoskirje seulontaan osallistuneille.
  Näitä ovat aikaansa lahjoittaneet terveydenhoidon ammattilaiset, tiloja tarjonneet monitoimitalot ja laitteita tai tarvikkeita lahjoittaneet terveydenhoitoalan yritykset.
 • Järjestäkää julkisuutta seulonnan jälkeen.
  Kertokaa paikkakuntalaisille tapahtumasta, kuten maksuttomasta julkisesta seulonnasta hyötyneiden henkilöiden lukumäärä. Korostakaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja julkaiskaa lehdistötiedote tai muu paikallinen ilmoitus.
 • Kertokaa seulonnastanne LCI:n verkkopalvelun palvelutoimintailmoituksen avulla.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting