Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Tietoja diabetesjohtajille


print

Diabeteshankkeiden järjestäminen

Maailmassa on 382 miljoonaa diabetestä sairastavaa ihmistä, ja heidän määränsä lisääntyy joka puolella maailmaa.  Diabetes on suuri sokeutumisen, amputaatioiden, munuaishäiriöiden, sydänkohtausten, aivohalvausten ja varhaisen kuoleman aiheuttaja. Kansainvälisen diabetesliiton arvion mukaan vuoteen 2035 mennessä 592 miljoonaa ihmistä sairastaa diabetestä.

Organisoi diabetes-hankkeita ja aktiviteetteja alueellasi ryhtymällä klubisi tai piirisi diabetes-johtajaksi.  Rohkaise klubeja aloittamaan palveluhankkeita jotka:

 • tukevat pyrkimyksiä hallita ja hoitaa diabetestä ja sen oireita.
 • edistävät diabetes-tietoisuutta, koulutusta ja ehkäisyä.
 • tarjoavat tukea diabetesta sairastaville lapsille ja aikuisille, jotka eivät saa tarvitsemaansa hoitoa.

Piirin diabetes-johtajan valitsee piirikuvernööri; moninkertaispiirin diabetes-johtajan valitsee kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.  Eri tasojen diabetes-johtajat voivat yhdessä luoda tehokkaita palveluhankkeita torjumaan diabetesta heidän yhteisössään.  

Diabetes-johtajan velvollisuudet

Aseta tavoitteet:

 • Arvioi nykyisten klubi- ja piiritason ohjelmien tehokkuus. 
 • Kehitä tavoitteita ja piirin yleinen toimintasuunnitelma.
 • Toimita suunnitelma piirikuvernöörin tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Viesti tavoitteista ja hankesuunnitelmista:

 • Tiedota kerhoille piirin tai moninkertaispiirin verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisin vierailuin.

Klubeilta saatujen uusien hankeideoiden lisääminen suunnitelmaan:

 • Rohkaise klubeja jakamaan tietoa diabetes-hankkeistaan.
 • Vältä päällekkäisyyttä paikallisten, alueellisten ja kansallisten ohjelmien välillä.
 • Selvitä paikalliset tarpeet terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Järjestä seminaareja ja työpajoja klubien puheenjohtajille:

 • Tarjoa koulutusresursseja ja tietoa diabeteksen estämisestä ja hallitsemisesta.
 • Kutsu terveydenhuollon ammattilaisia kuten lääkäreitä tai hoitajia puhujiksi rohkaistaksesi klubeja osallistumaan.
 • Nosta esiin hankkeita, jotka tavoittavat syrjäytyneitä väestönosia, joiden diabetesriski on korkea.

Pyydä palautetta:

 • Selvitä, kuinka piiri voi tukea klubeja diabetes-hankkeiden valmistelussa.

Raportoi diabetes-hankkeista piirihallitukselle ja paikalliselle medialle:

 • Kerro diabetes-hankkeista moninkertaispiirin tai piirin PR-johtajalle.
 • Levitä tarinoita ja valokuvia Lions Clubs International:n sosiaaliseen mediaan.

Verkosta löytyvät resurssit

Diabetes-johtajan tehtävään löytyy monia resursseja:

LCIF:n apurahojen rahoitus

Opi lisää Diabetes Core 4 -apurahaohjelmasta ja SightFirst-apurahoista.

Palkinnot

Piirien ja moninkertaispiirien johtajat ja klubit voivat saada palkintoja tunnustuksena työstä diabetes-tiedotuksen ja -torjunnan saralla:   

 • Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja piirikuvernööri saavat luovuttaa palkinnon järjestön nimissä moninkertaispiirin tai piirin diabetesjohtajalle, joka on todistanut erinomaista johtajuutta diabetestorjunnan tiedotus- ja toimintaohjelmassa täyttämällä moninkertaispiirin tai piirin palkinnon kriteerit.  
 • Piirikuvernööri voi luovuttaa New Horizons -diabetestiedotuspalkinnon järjestön puolesta sellaiselle klubille, joka on tehnyt erinomaista työtä diabetestiedotuksen parissa omassa yhteisössään.
 • Lions-klubi, joka on järjestänyt Strides-tapahtuman ja raportoinut tapahtumasta verkkojärjestelmän tapahtumaraporttitoiminnolla ("Strides-kävely" -kategoria) saa ilmaisen Strides -lippumerkin järjestöltä.  Opi lisää tästä palkinnosta.

Yhteystiedot

Palveluaktiviteettien jaosto
Puhelin: +1-630-571-5466
Faksi: +1-630-571-1692
Programs@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting