Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Miksi puita?


print

Yli 80 prosenttia metsistä, jotka alun perin peittivät maapalloa, on menetetty tai ne ovat vahingoittuneet.  Pelkästään 1980–1990 Latinalaisen Amerikan alueella menetettiin 62 miljoonaa hehtaaria (6,0 prosenttia) alueen luonnonmetsistä. Se oli maailman suurin menetys noina vuosina, ja vuosina 1990–1995 menetettiin vielä 5,8 miljoonaa hehtaaria.  Vaikka trendiä on yritetty kääntää, metsien hävittäminen jatkuu hälyttävää vauhtia joka vuosi etenkin Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueilla.  (Lähde: UNEP)

Miksi puut sitten ovat tärkeitä?  Ei ole mikään salaisuus, että puut auttavat ympäristöämme, mutta saatat kuitenkin yllättyä siitä, miten monia hyötyjä puiden kasvattamisesta onkaan.

Puut ja ympäristö

Ympäristönäkökulmasta puut ovat elintärkeitä monissa prosesseissa, joiden ansiosta elämä maapallolla on ylipäätään mahdollista.

Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman (United Nations Environmental Programme, UNEP) mukaan puut ovat olennainen elementti monissa luonnonjärjestelmissä.  Ne suojelevat maaperää ja vettä, rajoittavat maanvieremiä, estävät aavikoitumista, suojaavat rannikkoalueita ja vakauttavat hiekkadyynejä. Melkein 90 prosenttia maapallon elävistä olennoista asustaa metsissä, ja ne ovat elintärkeitä biologisen moninaisuuden keskuksia maalla. (Lähde: UNEP – miljardin puun istutuskampanja)

Puut ja ihmiset

Ihmiset eri puolilla maailmaa saavat elantonsa puista.  Melkein kolmesataa miljoonaa ihmistä elää metsissä ja saa puista polttopuuta, lääkkeitä ja ruokaa.  Sen lisäksi 1,6 miljardia ihmistä saa puista ja metsistä toimeentulonsa ja tuloja. (Lähde: FAO)

Lisäksi puut ovat elintärkeitä maatalouden tuottavuudelle. Puut parantavat maaperän laatua ja houkuttelevat eläimiä, jotka ovat välttämättömiä pölytyksen, siementen hajaantumisen ja itämisen kannalta. (Lähde: World Agroforestry Centre)

Puut ja talous

Metsäteollisuus tuotti melkein 500 miljardia dollaria vuonna 2006.  Lisäksi puualkutuotteiden maailmankauppa tuotti 189 miljardia dollaria. (Lähde: FAO)

Vihreissä talouksissa keskitytään aina vain enemmän lyhytkiertoviljelyyn, jossa puut integroidaan maanviljelysjärjestelmiin, jotta maaperää pystytään käyttämään kestävämmin, ja muihin kestävien talousaktiviteettien menetelmiin.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting