Kierrätysprojektit

Vihreän tiimin kierrätys

Lionien vihreät tiimit toteuttavat ympäristönsuojelun säästä ja kierrätä -sanomaa vähentämällä kaatopaikkajätteen määrää kierrätyksen avulla. Lionien vihreän tiimin ponnistuksia on lionsklubin, piirin ja moninkertaispiirin aktiviteeteissa sekä ympäristötietoisten lionien kotona.  

Tutustu Lionien vihreän tiimin pakettiin.

Esimerkiksi seuraavia tuotteita voi kierrättää:

Lionien vihreät tiimit voivat organisoida paikallisen kierrätysohjelman. Tarvittavat ohjeet saa paikallisilta viranomaisilta.

Toinen vaihtoehto on koko paikkakunnan laajuinen Lionien vihreän tiimin kierrätyspäivä. Tämän hankkeen toteuttaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

Biohajoavat materiaalit voi kierrättää myös kompostoimalla. Sponsoroikaa kompostoinnin havaintoesitys ja/tai hankkikaa pysyvä paikka paikkakunnan omalle Lions-kompostille. 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting