Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lionien ympäristövalokuvakilpailu


print

Lionien ympäristövalokuvakilpailu

Lionien ympäristövalokuvakilpailu on keino lioneille esittää alkuperäisen valokuvan avulla, miten ylpeitä ja sitoutuneita he ovat ympäristönsä parantamiseen, suojelemiseen ja säilyttämiseen. Jokainen lion hyvässä asemassa olevasta klubista voi lähettää valokuvan lähiympäristöstään klubitason lionien ympäristövalokuvakilpailuun.

Osallistumisohjeet

 Tämän vuoden lionien ympäristövalokuvakilpailussa on seuraavat viisi kilpailuluokkaa:

  • eläimet
  • kasvit
  • kaupunki- tai luonnonmaisema
  • sääilmiöt
  • Erikoisteema: Ihmisyys, sopusointu, arvokkuus
    • Lajien rauhanomaista rinnakkaiseloa juhlimassa

Kilpailu alkaa klubitasolla ja voittokuvat etenevät piirin ja moninkertaispiirin kilpailujen kautta kansainväliseen kilpailuun. Lionit voivat lähettää vain yhden valokuvan ympäristöstään. Jos lähetetty valokuva täyttää kaikki ehdot, se asetetaan näytteille lionien kansainväliseen vuosikokoukseen, jossa ilmoittautuneet osanottajat äänestävät kunkin luokan suosikkiaan ja yleisesti parhaana pitämäänsä valokuvaa. Nämä kuusi valokuvaa julkaistaan Kilpailun voittajat -sivulla ja lionvalokuvaajat saavat palkinnon.

Seinäkalenteri

Lionien ympäristövalokuvakilpailun seinäkalenterissa

Lisätietoja

Ympäristövalokuvakilpailusta saa lisätietoja meiltä.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting