Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

LCI lisää ympäristöystävällisyyttä


print

Lionit ovat sitoutuneet ympäristönsuojeluun jo yli 30 vuoden ajan.  Klubit kuvastavat tätä horjumattomalla omistautumisellaan palveluhankkeisiin, joilla puututaan tärkeisiin ympäristöhaasteisiin ja parannetaan elämää paikkakunnilla.

Tilikauden 2011–2012 aikana lionit ilmoittivat istuttaneensa yli 15 miljoonaa puuta. Jokainen lionien istuttama puu oli osa suuren mittakaavan ohjelmaa, johon osallistuvat jäsenet eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi ympäristöön.

Vaikka puunistutuskampanja loppui, lionit voivat jatkaa liikemomentin kasvattamista auttamalla LCI:tä ryhtymään ympäristöystävälliseksi. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä muutoksista, joita aiomme tehdä, ja siitä miten lionit voivat osallistua.

Siirtyminen paperittomaksi

Yhteisöjätteestä 29 prosenttia on paperia. Se kasvattaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat pahaksi ympäristölle. Paperi-ilmoituksista luopuminen on kestävän kehityksen mukainen, maksuton ja vaivaton tapa vähentää jätettä.

Tarjoamme monia paperittomia vaihtoehtoja:

Paperittomuuden edut

  • Se on nopeaa! Saat kaikki tarvittavat LCI-tiliotteet verkkopalvelusta muutamassa minuutissa. 

  • Se on kätevää! Voit katsoa tiliotteita ja lähettää raportit verkkopalvelusta. Sinun ei tarvitse enää koskaan murehtia maksun tai raportin myöhästymistä postin hidastelun takia. 

  • Se edustaa kestävää kehitystä! Paperittomaksi ryhtyminen on tärkeä tapa suojella ympäristöä ja suojella miljoonia istutettuja puita. 

Muita tapoja, joilla voitte auttaa…

Lionit voivat auttaa paikkakuntalaisia hieman vihreämmiksi monin eri tavoin:

  • Perustakaa vihreä tiimi. Lionien vihreän tiimin avulla klubi voi organisoida enemmän palveluhankkeita ja auttaa valistamaan paikkakuntalaisia sen suhteen, miten tärkeää ympäristön säilyttäminen ja suojelu on.

  • Istuttakaa (lisää) puita. Puilla on tärkeä rooli terveen ympäristön ylläpitämisessä, ja niistä hyötyvät miljoonat ihmiset, jotka saavat niistä elantonsa. 

  • Kierrättäkää. Kierrätys on yksi parhaista tavoista varmistaa ympäristön kestävä käyttö jätteitä vähentämällä.

  • Lisätkää tietoisuutta ympäristönsuojelusta. Kun vihreä tiimi on perustettu, voitte ryhtyä lisäämään tietoisuutta ja valistamaan paikkakuntalaisia siitä, miten tärkeää ympäristön kestävä käyttö on.

Lisätietoja

Ohjelmakehitysosastolta saa lisätietoja lionien ympäristöohjelmasta ja klubisaatavien osastolta saa tietoja siitä, miten tiliotteita ja muita olennaisia tietoja voi hallita verkkopalvelussa.  


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting