Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Onnistuneita ympäristöhankkeita


print

Lionsklubien aktiviteetti-ilmoitusten perusteella lionit ovat käyttäneet viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 9 miljoonaa tuntia ympäristönsuojeluun. Ympäristöhankkeissa on ollut puiden istutusta, kierrätystä, valistusta, ympäristön siistimistä, vesistöjen suojelua ja vihreän teknologian hankkeita sekä osallistumista ympäristönsuojelun tukemiseen/hallitsemiseen

Puunistutusprojekti

 • Metsämuistomerkki ( Piiri Piiri 36-O, USA): Oregonin lionit loivat Vietnam Memorial Forest -metsämuistomerkin lion Frank Lockyearin kanssa. Hankkeen nimi on "Say Yes to Trees”. Siinä istutetaan 60 000 puuta muistomerkiksi jokaiselle Vietnamissa kaatuneelle amerikkalaiselle.
 • Kansainvälinen metsitysyhteistyö ( Piiri J-1, URUGUAY): Punte del Esten ja Montevideo Pocitosin lionsklubit perustivat paikallisen maatalouden sekakomission. Tavoite on edistää 50 miljoonan puun istutusta. Tämä metsityshanke kasvoi klubitasolta piiritasolle. Lionit laajensivat hanketta yhteistyössä Yhdysvaltain Georgian ja Floridan piirikuvernöörien kanssa, jotka lahjoittivat Uruguayn kasvuoloihin sopivia männynsiemeniä.
 • Puita Afrikkaan (moninkertaispiiri 105, Englanti): Moninkertaispiirin 105 lionit yhdessä Europa Forumin kanssa rahoittivat puiden istutusta Afrikassa ystävyysklubien välityksellä. Eurooppalaiset lionit rahoittivat puut ja Afrikan lionit lähettivät tilanneraportteja ja varmistivat, että puut oli istutettu.
 • Oppilaiden metsämuistomerkki ( Piiri 324-C2, INTIA): Snehapurin lionsklubi lahjoitti puita koulun istutusprojektiin. Jokainen oppilas kasteli oman puunsa. Puut tunnisti taimiin kiinnitetyistä nimilaatoista.

Kierrätysprojektit

 • Kierrätyskeskus ( Piiri 17-SW, USA): Kansasin Staffordin lionit (väkiluku 2000) järjestivät kierrätyskeskuksen, jossa käsitellään 2300 kg roskia joka toinen viikko. Kaupungin virkailijoiden, teknisen viraston ja muiden kiinnostuneiden osapuolien avulla lionit järjestivät tyhjän rakennuksen kierrätyskeskukseksi ja alumiinin, muovin, sanomalehtien ja lasin noudon paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Paikalliset poliisivirkailijat avaavat ja sulkevat miehittämättömän laitoksen joka päivä.
 • Kierrätettävät juomakupit ( Piiri 111-SM, SAKSA): Joulujuhlassa Bad Wimpfenin lionsklubi esitteli idean myydä virvokkeita kierrätettävissä kupeissa. Pormestari myönsi klubille saavutuksen ansiosta ympäristönsuojelutodistuksen.
 • Parannetun jätehuollon edistäminen ( Piiri 310-B, THAIMAA): Monet ravintolat, koulut ja kotitaloudet kaatavat keittorasvan vesistöihin. Kertynyt rasva kovettuu poistoputkiin ja joko tukkii putket tai aiheuttaa rasvavuotoja julkisiin viemärijärjestelmiin. Lionit pyrkivät ratkaisemaan tämän ongelman kehittämällä yksinkertaisen keinon kerätä rasvan laariin. Myöhemmin rasva joko haudataan puiden alle lannoitteeksi tai kuivataan auringossa, jolloin siitä tulee hiiltä.

Ympäristövalistushankkeet

 • Melusaaste ( moninkertaispiiri A, Kanada): Kanadalaiset klubit keräsivät tilastotietoja melusaasteen vaikutuksista. Tuloksena oli raportti, joka toimii mallina muissa maissa, joissa halutaan puuttua melusaasteen aiheuttamiin ongelmiin.
 • Monitahoinen ohjelma ( moninkertaispiiri 103, Ranska): Erilaiset palveluhankkeet liittyivät ympäristönsuojelun erilaisiin aspekteihin. Näitä olivat kierrätyshanke, puiden istutusohjelma, luontopolun raivaaminen sekä erään petolintulajin suojeluohjelma. Lionit korjasivat myös ilmansaasteiden vaurioittamia uskonnollisia ja kulttuurimuistomerkkejä ja järjestivät piiriseminaareja, joissa käsiteltiin ympäristön kohentamista.
 • Pelastakaa Himalaja ( Piiri 322-B, INTIA): Pyöräkilpailulla tiedotettiin Himalajan vuoristoa ja Ganges-jokea uhkaavasta ympäristökriisistä.
 • Pelastakaa sarvikuono -projekti ( Piiri 412, ZIMBABWE): Umfulin lionsklubi omisti varainkeruutilaisuuden mustasarvikuonon pelastamiselle. Hyväntekeväisyystanssiaisissa kerättiin yhteensä 70 000 dollaria. 

Ympäristön siistimishankkeita

 • Havaijilainen saaren siistimiskampanja ( Piiri 50, USA): Kihein lionsklubi tukee saarellaan vuosittain siistimis-, metsitys- ja luonnonsuojeluhankkeita.
 • Hautausmaan siistiminen (Piiri 335-A, JAPANI): Akashi Futamin lionsklubi sponsoroi joka vuosi kolme hautausmaan siistimishanketta, joissa kitketään rikkaruohoja ja kerätään roskia.
 • Myrkyllisen rikkakasvin tuhoaminen ( Piiri 323-D, INTIA): Mirajin lionsklubi järjesti ympäristöhankkeen, jossa kerättiin ja tuhottiin Gajar Gawat -ruohoa (parthenium hysterophorus). Ruoho oli paikkakuntalaisille terveysriski. Klubi maksoi työläisille ruohon raivaamisesta.

Vesistöjen suojeluhankkeet

 • Merten puhdistaminen ( Piiri 108-Y, ITALIA): Agrigenton lionsklubi loi suunnitelman, jolla Välimeri voidaan pelastaa Yhdistyneiden kansakuntien Blue Plan -suunnitelman mukaisesti. Klubi sponsoroi luentoja ja järjestää valistusohjelmia Välimeren suojelemisesta saastumiselta sekä järjestää varainkeruuohjelmia, joilla tuetaan tätä ohjelmaa.
 • Ekosysteemin suojeleminen ( Piiri 111-NB, SAKSA): Lionit auttoivat jokiekosysteemin palauttamisessa muuttamalla paikallisen joen kulkua.  Lionit auttavat myös joen ja siihen liittyvän lintujensuojelualueen entisöinnissä.
 • Joen puhdistaminen ( Piiri 333-B, JAPANI): Utosonomiyan lionsklubi siisti paikallisen joen ja istutti siihen sitten kalaa.
 • Juomavettä ( Piiri 411, TANSANIA): Paikallinen lionsklubi lahjoitti juomaveden puhdistusjärjestelmän Morogoron kaupunkiin. Toistatuhatta asukasta on hyötynyt turvallisen juomaveden saannista.

Vihreän teknologian hankkeet

 • Aurinkovoimaa kierrätyskeskukselle ( Piiri 36-R, USA): Eugene Bethelin lionsklubi Oregonissa kehitti kokeellisen aurinkovoimayksikön paikkakunnan kierrätyskeskuksen voimanlähteeksi.
 • Sähköauto ( Piiri 103-IP, RANSKA): Kansallisen ympäristökomitean puheenjohtaja lion Michel Baury auttoi kehittämään sähköauton. Hän kehitti autoa yhteistyössä Pariisin kaupungin ja UNEP:n (YK:n ympäristöohjelma), Euroopan ympäristövuosikomitean ja Electricite de Francen (Ranskan sähkölaitos) kanssa. Vuonna 1990 hän osallistui autollaan Touquetin kansainväliseen Formula E Grand Prix -kisaan ja vuotta myöhemmin Vincennesin Grand Prix -kisaan.

Ympäristönsuojelun tukeminen/hallitseminen

 • Välimeren kansainvälinen ympäristönsuojelutuomioistuin ( Moninkertaispiiri 108, Italia): Lionit perustivat kansainvälisen tuomioistuimen suojelemaan tätä vesilähdettä. Tuomioistuin toimii Roomassa, ja siinä on 18 jäsenvaltiota. Se käsittelee rikkomuksia, jotka vaarantavat ympäristön tai alueella elävien ihmisten tasapainon. Kansainvälisten sääntöjen mukaiset tuomiot, sovitteluratkaisut ja tiedoksiannot toimitetaan tahoille, jotka ovat vastuussa merelle aiheutetuista vahingoista.
 • Parannusehdotusten tekeminen ( Piiri B-9, MEKSIKO): Piiri ehdotti paikallishallintoa tiukentamaan alueen ilman-, maan- ja vedenhallintaa. Lionit ehdottivat päästörajoituksia ja lisäsivät kaatopaikan käytön valvontaa. Lisäksi he ehdottivat uutta viemärijärjestelmää, joka lopettaa yleisen viemärijärjestelmän saastumisen samalla, kun se kierrättää vettä tehokkaasti.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting