Lionien julkilausuma inhimillisestä ympäristöstä

Ihmisen toiminnalla on syvällinen vaikutus luonnonympäristön kaikkien komponenttien keskinäisiin suhteisiin. Näitä ovat etenkin tiheä kaupunkiasutus, teollinen laajentuminen, luonnonvarojen hyväksikäyttö sekä uudet ja leviävät tekniset uudistukset. Edelleen ympäristön entisöinti ja ylläpitäminen on elintärkeää ihmiskunnan yleiselle hyvinvoinnille ja kehitykselle. Niinpä Lions Clubs International julistaa, että järjestön jatkuva tavoite on vaalia ja edistää yhteistä hyvää, luoda ja ylläpitää oloja, joissa ihminen voi elää tuottoisassa sopusoinnussa luonnon kanssa ja täyttää ihmiskunnan nykyisten ja tulevien sukupolvien sosiaaliset, taloudelliset ja muut vaatimukset.

Ihmisen toiminnalla on syvällinen vaikutus luonnonympäristön kaikkien komponenttien keskinäisiin suhteisiin. Näitä ovat etenkin tiheä kaupunkiasutus, teollinen laajentuminen, luonnonvarojen hyväksikäyttö sekä uudet ja leviävät tekniset uudistukset. Edelleen ympäristön entisöinti ja ylläpitäminen on elintärkeää ihmiskunnan yleiselle hyvinvoinnille ja kehitykselle. Niinpä Lions Clubs International julistaa, että järjestön jatkuva tavoite on vaalia ja edistää yhteistä hyvää, luoda ja ylläpitää oloja, joissa ihminen voi elää tuottoisassa sopusoinnussa luonnon kanssa ja täyttää ihmiskunnan nykyisten ja tulevien sukupolvien sosiaaliset, taloudelliset ja muut vaatimukset.

Tämän ympäristönsuojelutavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kansalaiset ja yhteisöt sekä yritykset ja joka tason toimielimet hyväksyvät vastuunsa ja osallistuvat yhtäläisesti yhteisiin ponnistuksiin. Kaikkien alojen ihmiset sekä monien alojen järjestöt muovaavat maailman tulevaisuuden ympäristöä arvoillaan ja toiminnallaan. Paikallishallinto ja valtionhallinto kantavat vastuun suuren mittakaavan ympäristöpolitiikasta ja toiminnasta lainkäyttöalueillaan. Alueellisia tai maailmanlaajuisia tai yhteisiin kansainvälisiin alueisiin vaikuttavia ympäristöongelmia ilmenee jatkuvasti enemmän. Ne edellyttävät laajaa yhteistyötä kansakuntien välillä ja kansainvälisten järjestöjen toimintaa yhteisen edun tähden.

Lionismi on yksi niistä kansainvälisistä järjestöistä, joiden tulisi ohjata ponnistuksensa ihmisen elinympäristön säilyttämiseen ja parantamiseen kaikkien kansojen ja heidän jälkipolviensa hyväksi.

Lions Clubs Internationalin
hallituksen hyväksymä
lokakuussa 1972.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting