Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Resurssien tehokas käyttö


print

Resurssien tehokkaan käytön ongelmat

YK:n ympäristöohjelman mukaan talouskasvua ja yhteiskunnallista kehitystä ei voida ylläpitää nykyisillä kulutus- ja tuotantomäärillä. Monien tuotteiden valmistamiseen käytetyt resurssit hupenevat ennen näkemättömän nopeasti, eikä planeetta pysty täydentämään niitä. Samalla suuri osa ihmisväestöstä ei pysty täyttämään perustarpeitaan.  Jotta tähän ongelmaan voitaisiin puuttua, maailmanyhteisön on kiireisestiä vähennettävä kulutusta ja pyrittävä parantamaan resurssien käyttötehokkuutta tuotteiden ja tekniikoiden avulla (jotta pystymme hyödyntämään ulottuvillamme olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti).

2005 Millennium Ecosystem Assessment -raportin mukaan ihmiset ovat viimeisen 50 vuoden aikana muuttaneet ekosysteemejä rajusti voidakseen täyttää ruuan, makean veden, puun, kuitujen ja polttoaineen tarpeen. Tällainen kehitys ei ole kestävää pitkällä aikavälillä.

Miten lionit voivat auttaa järjestämään ratkaisuja, jotka edistävät resurssien tehokasta käyttöä

  • Valistakaa paikkakuntalaisia sähkön säästön tärkeydestä.

  • Edistäkää energiaa säästävien tuotteiden ja teknologioiden käyttöä.

  • Tehkää ympäristöystävällisiä elämäntapavalintoja ja lisätkää tietoisuutta niistä.

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja resurssien tehokkaaseen käyttöön liittyvistä ongelmista.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting