Ympäristöasiat

Ympäristöasiat maailmassa

Ympäristöasiat liittyvät läheisesti lionien humanitaariseen työhön, ja ne vaikuttavat merkittävästi paikkakuntien hyvinvointiin eri puolilla maailmaa.  Biofyysisen ympäristön muutokset asettavat uusia ruokahuoltoon, ihmisten terveyteen, talouskehitykseen ja maailmanrauhaan liittyviä haasteita.  Ympäristö on tärkeä osa maailmanlaajuista kamppailua köyhyyttä vastaan, ja se on yksi Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteiden painopisteistä. 

Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristönsuojeluohjelma (UNEP) on tunnistanut kuusi etusijalla olevaa ympäristöasiaa, joihin maailmanlaajuisen yhteisön on puututtava heti. Tärkeimmät ympäristöasiat ovat nämä: 

Lionien maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 46 000 klubia ja 1,36 miljoonaa jäsentä. Se voi olla tärkeässä roolissa ihmisen elinympäristön uhkiin puuttumisessa.  Lionit ovat jo käyttäneet miljoonia tunteja ympäristönsuojeluhankkeisiin, ja he ovat todistaneet, että pienelläkin toiminnolla voi olla suuri vaikutus.

Ympäristöasioihin liittyviä resursseja

Maailmanlaajuisen Ympäristömme suojeleminen -palvelukampanjan ja lionien vihreän tiimin sivuilla on erilaisia resursseja, joiden avulla klubit voivat suunnitella ympäristöpalveluhankkeita, joilla voi puuttua joihinkin nykyisistä ympäristöasioista.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting