Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Haitalliset aineet


print

Haitalliset aineet ympäristössä

Nykyisin käytössä on yli 100 000 ainetta, jotka ovat kiinteä osa arkielämää. Näitä haitallisia aineita käytetään melkein jokaisella teollisuudenalalla, ja ne ovat kriittisiä ihmisten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kannalta. Ihmisten terveys ja ympäristö voivat kuitenkin kärsiä, jos kemikaaleja ei käsitellä oikein.

Ympäristössä oleviin haitallisiin aineisiin liittyviä terveysvaikutuksia ovat äkillinen myrkytys, syövät, synnynnäiset vammat ja neurologiset vaivat. Ympäristövaikutuksia ovat vaikutus herkkiin lajeihin ja ekosysteemeihin, otsonin väheneminen ja vesistöjen laajamittainen saastuminen.

Kemikaalien kestävään käyttöön on kiinnitettävä huomiota, koska kemikaalit vaarantavat ekosysteemejä, ympäristön resursseja ja tulevien sukupolvien toimeentulon ja terveyden.

Miten lionit voivat auttaa?

  • Järjestäkää kierrätystapahtumia, joiden avulla haitallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet, kuten akut tai elektroniikka, hävitetään oikein.

  • Suunnitelkaa paikkakunnan laajuisia siistimishankkeita.

  • Lisätkää tietoisuutta haitallisista aineista kotona ja paikkakunnalla.

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja haitallisista aineista.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting