Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ympäristöhallinto


print

Ympäristöhallinto

Kansat ja maat eri puolilla maailmaa kohtaavat nykyisin lukemattomia ympäristöön liittyviä haasteita. Siksi on elintärkeää, että paikalliset ja kansallinen hallitukset ottavat käyttöön menettelytapoja, joissa huomioidaan ympäristön kestävä käyttö, ja puuttuvat erilaisiin ympäristöuhkiin yhteistyössä muiden hallitusten kanssa.

Kansainvälinen ympäristöhallinto on erityisen tärkeää, kun maailman luonnonvarat hupenevat entisestään, mikä uhkaa kaiken kokoisia talouksia. Melkein puolet maailman työväestöstä hankkii elantonsa kalastamalla, metsistä ja maataloudella. Siksi säännöt siitä, miten näitä talousjärjestelmiä ylläpidetään kestävästi, ovat elintärkeitä.

Miten lionit voivat auttaa uudistamaan kansainvälistä ympäristöhallintoa

  • Toteuttakaa ja tiedottakaa ympäristöpolitiikasta yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

  • Järjestäkää paikkakuntalähtöisiä ympäristöpoliitiikan neuvoa-antavia ryhmiä.

  • Auttakaa paikallisia viranomaisia ympäristöarvioiden tekemisessä.

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja ympäristöhallinnosta.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting