Ympäristöhallinto

Ympäristöhallinto

Kansat ja maat eri puolilla maailmaa kohtaavat nykyisin lukemattomia ympäristöön liittyviä haasteita. Siksi on elintärkeää, että paikalliset ja kansallinen hallitukset ottavat käyttöön menettelytapoja, joissa huomioidaan ympäristön kestävä käyttö, ja puuttuvat erilaisiin ympäristöuhkiin yhteistyössä muiden hallitusten kanssa.

Kansainvälinen ympäristöhallinto on erityisen tärkeää, kun maailman luonnonvarat hupenevat entisestään, mikä uhkaa kaiken kokoisia talouksia. Melkein puolet maailman työväestöstä hankkii elantonsa kalastamalla, metsistä ja maataloudella. Siksi säännöt siitä, miten näitä talousjärjestelmiä ylläpidetään kestävästi, ovat elintärkeitä.

Miten lionit voivat auttaa uudistamaan kansainvälistä ympäristöhallintoa

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja ympäristöhallinnosta.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting