Ekosysteemin hallinta

Ekosysteemin hallinnan suunnittelu

Ekosysteemi on kasvien, eläinten ja ihmisten, mikro-organismien ja näiden ei-elävän ympäristön muodostama verkosto. Ihmisten hyvinvointi liittyy läheisesti ekosysteemien terveyteen, koska olemme riippuvaisia niistä monien resurssien ja palvelujen suhteen. Näitä ovat esimerkiksi puu, ruoka ja vesi sekä ilmaston säätely.  Koska ekosysteemin kaikki osat ovat toisistaan riippuvaisia, hallinta on tärkeää sen kaikkien osien suojelemisen kannalta.

Miten lionit voivat auttaa ekosysteemin hallintahankkeen suunnittelussa

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja ekosysteemien hallinnasta. Suunnitelkaa palveluhanke paikkakunnallanne jo tänään.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting