Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Suurtuhot ja selkkaukset


print

UNEP: suurtuhot ja selkkaukset

Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) mukaan pelkästään viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtui yli 2 500 suurtuhoa (luonnollista ja ihmisen toiminnasta seurannutta) ja 35 suurta selkkausta. Näiden suurtuhojen ja selkkausten takia miljardit ovat joutuneet maanpakoon, infrastruktuuria ja ekosysteemejä on tuhoutunut, ja ne ovat heikentäneet paikkakuntien hyvinvointia vuosien ajan, kun resurssit, joiden varassa paikkakuntalaisten toimeentulo oli ollut, ovat tuhoutuneet. 

Ympäristö on avainasemassa selkkausten ja suurtuhojen riskien vähentämisessä, koska ympäristönmuutokset voivat aiheuttaa ja/tai kasvattaa alttiutta luonnontuhoille. Se voi olla myös motiivi selkkauksissa, joissa taistellaan luonnonvaroista, kuten öljystä tai makeasta vedestä.    

Miten lionit voivat auttaa?

  • Järjestäkää suurtuhon riskiä vähentäviä hankkeita yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa.

  • Auttakaa paikallisia viranomaisia ympäristöarvioiden tekemisessä.

  • Kehittäkää Lions ALERT -valmiussuunnitelma.

  • Osallistukaa LCIF:n hätäapurahaohjelmaan. 

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja selkkauksista ja suurtuhoista.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting