Suurtuhot ja selkkaukset

UNEP: suurtuhot ja selkkaukset

Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) mukaan pelkästään viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtui yli 2 500 suurtuhoa (luonnollista ja ihmisen toiminnasta seurannutta) ja 35 suurta selkkausta. Näiden suurtuhojen ja selkkausten takia miljardit ovat joutuneet maanpakoon, infrastruktuuria ja ekosysteemejä on tuhoutunut, ja ne ovat heikentäneet paikkakuntien hyvinvointia vuosien ajan, kun resurssit, joiden varassa paikkakuntalaisten toimeentulo oli ollut, ovat tuhoutuneet. 

Ympäristö on avainasemassa selkkausten ja suurtuhojen riskien vähentämisessä, koska ympäristönmuutokset voivat aiheuttaa ja/tai kasvattaa alttiutta luonnontuhoille. Se voi olla myös motiivi selkkauksissa, joissa taistellaan luonnonvaroista, kuten öljystä tai makeasta vedestä.    

Miten lionit voivat auttaa?

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja selkkauksista ja suurtuhoista.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting