Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ilmastonmuutos


print

Ympäristöasiat: Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos, joka liittyy suoraan tai epäsuorasti ihmisen toimintaan, on yksi suurimmista uhista köyhyyden vähentämiselle.

  • Kun ilmastonmuutokset ja vaihtelevuus kasvavat, maatalouden tuotanto ja luonnonvarojen saatavuus heikkenee. Nämä vaikuttavat miljoonien ihmisten toimeentuloon. Vaikutus on erityisen raskas maaseudun köyhälistön ja syrjäytyneiden paikkakuntien keskuudessa.
  • Ilmastonmuutos liittyy myös luonnontuhojen esiintymistiheyteen ja vakavuuteen. Nämä aiheuttavat jatkuvasti tuhoja paikkakunnilla eri puolilla maailmaa.             

Miten lionit voivat auttaa vähentämään ilmastonmuutosta

  • Valistakaa paikkakuntalaisia ilmastonlämpenemisestä ja tavoista vähentää hiilipäästöjä. 

  • Järjestäkää paikkakunnan laajuisia puunistutushankkeita yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

  • Omaksukaa ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja menettelytapoja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

  • Etsikää paikallisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen perustamalla paikallisia neuvoa-antavia ryhmiä.

Tässä UNEP-tietoiskussa on lisätietoja ilmastonmuutoksesta.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting