Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kulttuuriohjelman toimintaperiaate


print

Nainen, jolla on kukkia

Esittely

Lionsklubien kansainvälinen järjestö, tietoisena humanitaarisesta roolistaan yhteisössä sekä luonnon ja kulttuurin suhteesta ihmiselämässä, väittää että yksilö voi saavuttaa aidon ja täysimittaisen inhimillisyyden vain kehittämällä niitä luontaisia ominaisuuksia ja arvoja, jotka edistävät inhimillisen persoonan kokonaiskehitystä sekä yhteisön ja koko yhteiskunnan etua.

Kulttuurin yleismerkitys

Yleisessä mielessä kulttuuri käsittää kaikki ne tekijät, joiden avulla yksilö jalostaa ja kehittää moninaisia älyllisiä, emotionaalisia ja fyysisiä ominaisuuksiaan. Huomioimalla käytöstavat ja kehittämällä yhteisön käytäntöjä yksilö tekee yhteisöllisestä elämästä inhimillisempää niin perheen tasolla kuin asuinyhteisössäänkin. Samaan tapaan luodaan arvoja, joista kehittyy yhteisölle ominainen inhimillinen ja yhteisöllinen kulttuuri. Tapakulttuurin muodostuminen, lakien luominen, taiteiden ja tieteiden edistäminen ja itseilmaisun monipuolistuminen vaikuttavat suoraan yhteisöllisen elämän tilaan. Loppujen lopuksi on kulttuurin ominaisuus, että yksilö ilmaisee, viestii ja säilöö teoksiinsa suuria tavoitteita, jotta näistä olisi hyötyä nykyisille ja tuleville sukupolville ja koko ihmiskunnalle.

Kulttuuri tänään

Nykypäivän kulttuureilla on tiettyjä ominaispiirteitä. Viimeaikainen fysiologinen tutkimus selittää inhimillisen toiminnan entistä syvällisemmin. Historiantutkimuksen avulla asioista nähdään niiden muuttuvat ja kehitysaspektit. Teollisuus, kaupunkien laajeneminen ja muut yhteisöllisen elämän piirteet luovat uusia kulttuurin muotoja, joista nousee uusia ajattelun, toiminnan ja vapaa-ajan vieton tapoja. Kirjojen kasvavat painosmäärät ja uudet kulttuurillisen ja yhteisöllisen viestinnän keinot helpottavat entisestään erilaisiin tapakulttuureihin tutustumista.

Vaikka käytöstavat muuttuvat jatkuvasti, tapakulttuureista on, paradoksaalista kyllä, tulossa aina vain yhtenäisempiä. Kehittymässä on entistä universaalimpi inhimillisen kulttuurin muoto, joka toivottavasti ilmentää ihmisrodun yhtenäisyyttä ja säilyttää silti erilaisten kulttuurien ominaispiirteet. Nykypäivän kulttuuri voi edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä ja jopa auttaa kehittämään uuden inhimillisen ulottuvuuden, jossa ihmisen ensisijainen ominaisuus on hänen vastuunsa muita ihmisiä ja historiaa kohtaan.

Johtopäätökset

Lions Clubs International tunnustaa kulttuurin välineenä, jolla edistetään inhimillisen persoonan kokonaiskehitystä sekä yhteisön ja koko yhteiskunnan etua. Järjestössä uskotaan, että yksilö voi kehittää entistä paremman ymmärryksen, joka toivottavasti ohjaa heidän toimintaansa sosiaalisen tietoisuuden ja soveliaan siveellisyyden suhteen.

Siksi PÄÄTETTÄKÖÖN, että kulttuuriaktiviteettiensa avulla lionit pyrkivät jatkuvasti kehittämään koko inhimillistä persoonaa ja samalla auttamaan niissä velvollisuuksissa, joihin kaikkien tulee osallistua ihmiskunnan jäseninä.

                                                     Lokakuussa 2000

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting