Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettipalkinnon myöntämisperusteet


print

Lionsklubien yhteisö- ja kulttuuriaktiviteettipalkinto

Tämä jokavuotinen palkinto luovutetaan tunnustuksena piirin klubille, joka on ollut kaikkein aktiivisin järjestämään tehokkaita yhteisökulttuuriaktiviteetteja.

Osallistumisoikeus ja valinta

Kaikki piirin klubit ovat oikeutettuja osallistumaan. Piirikuvernööri luovuttaa palkinnon Lions Clubs Internationalin puolesta joka vuosi yhdelle piirin lionsklubeista. Piirikuvernööri valitsee palkittavan klubin neuvoteltuaan piirin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettijohtajan kanssa ja lioneista kokoamansa valintapaneelin kanssa, mikäli tällainen on katsottu tarpeelliseksi perustaa.

Palkinto

Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille piirin lionsklubille, joka on suorittanut kyseisen vuoden aikana ansiokkaimmin yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetteja.

Kriteerit

Palkintoehdokkaiksi asetettujen lionsklubien menestystä yhteisö- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämisessä arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Muiden palveleminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta niistä on hyötyä ihmisille tiedon, asenteiden, arvojen, taitojen tai yhteisymmärryksen ja yhteistyön muodossa.
  • Osallistuminen: Lionsklubin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja suunnitellaan, järjestetään ja toteutetaan, jotta täytetään lionien kolmas tavoite: "osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan".
  • Omaperäisyys: Tämä kategoria haastaa lionsklubit kehittämään sellaisia tuoreita, uusia ja jännittäviä kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja, jotka kiinnittävät yhteisön huomion ja saavat sen jäsenet osallistumaan.
  • Tulokset: Lionsklubi järjestää ja kehittää kulttuuri- ja yhteisöaktiviteetteja parantaakseen elämänlaatua mitattavissa olevilla tavoilla.
  • PR: Tämän kategorian haaste on siinä, miten lionsklubit parantavat imagoaan mainostamalla kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettejaan tiedotusvälineissä ja muilla keinoin.    

Mikäli haluat lisätietoja yli 250:stä lionien ja LCIF:n myöntämästä palkinnosta ja kunnianosoituksesta lioneille, leoille ja muille kuin lioneille, käy Julkaisut-sivullamme.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting