Kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettipalkinnon myöntämisperusteet

Lionsklubien yhteisö- ja kulttuuriaktiviteettipalkinto

Tämä jokavuotinen palkinto luovutetaan tunnustuksena piirin klubille, joka on ollut kaikkein aktiivisin järjestämään tehokkaita yhteisökulttuuriaktiviteetteja.

Osallistumisoikeus ja valinta

Kaikki piirin klubit ovat oikeutettuja osallistumaan. Piirikuvernööri luovuttaa palkinnon Lions Clubs Internationalin puolesta joka vuosi yhdelle piirin lionsklubeista. Piirikuvernööri valitsee palkittavan klubin neuvoteltuaan piirin kulttuuri- ja yhteisöaktiviteettijohtajan kanssa ja lioneista kokoamansa valintapaneelin kanssa, mikäli tällainen on katsottu tarpeelliseksi perustaa.

Palkinto

Asianmukainen palkinto toimitetaan vuosittain piirikuvernööreille, jotta nämä voivat luovuttaa sen sille piirin lionsklubille, joka on suorittanut kyseisen vuoden aikana ansiokkaimmin yhteisö- ja kulttuuriaktiviteetteja.

Kriteerit

Palkintoehdokkaiksi asetettujen lionsklubien menestystä yhteisö- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämisessä arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

Mikäli haluat lisätietoja yli 250:stä lionien ja LCIF:n myöntämästä palkinnosta ja kunnianosoituksesta lioneille, leoille ja muille kuin lioneille, käy Julkaisut-sivullamme.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting