Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Miksi lukutaito?


print

Maailmassa on nykyisin melkein 800 miljoonaa ihmistä, jotka eivät osaa lukea.1 Se on hämmästyttävä seikka, kun otetaan huomioon, miten tärkeä lukutaito on oppimisen ja kehittymisen kannalta.  Lukutaito on perusta ihmisen menestykselle koulussa, ammatissa ja ihmissuhteissa,2 ja sen lisäksi se voi antaa yhteisölle keinoja vastustaa köyhyyttä, vähentää lapsikuolleisuutta, parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja varmistaa rauha ja demokratia.3

Lukeminen ja kouluvalmius
Ääneen lukeminen pikkulapsille on yksi tehokkaimmista tavoista valmistella lasta menestymään koulussa.  Monet lapset, etenkin köyhyydessä asuvat, eivät kuitenkaan ole tekemisissä kirjojen ja lukemisen kanssa ennen kouluun pääsemistään.  Tutkimusten mukaan kirjoissa käytetään runsaasti sanoja, joita lapset eivät todennäköisesti kohtaa säännöllisesti puhutussa kielessä. Lasten kirjoissa on 50 % enemmän harvinaisia sanoja kuin parhaan katseluajan televisio-ohjelmissa tai jopa yliopisto-opiskelijoiden keskusteluissa.4   Miten lasta voi auttaa menestymään koulussa?  Palvele vapaaehtoisena lukijana tai järjestä kirjakeräys.

Lukutaito ja erityistarpeet
Yhdysvaltain tilastotietojen perusteella vain 10 prosenttia sokeista lapsista oppii pistekirjoituksen. Vaikka äänilaitteet ovatkin hyödyllisiä tietolähteitä sokeille, vain pistekirjoitus mahdollistaa kirjoitetun kielen täydellisen hallinnan.  85 prosenttia sokeista lapsista käy kuitenkin julkisia kouluja, joissa harvat opettajat osaavat pistekirjoitusta. Tämä osuus on vieläkin pienempi kehitysmaissa, joissa ei ole voimavaroja eikä pistekirjoitusta osaavia opettajia.5Etsikää organisaatioita, joiden kanssa työskentelemällä pystytte kääntämään trendin

Tietojen saatavuus ja digitaalinen kuilu
Tekniikan saatavuus vaikuttaa selvästi lukutaidon tasoon. Internet antaa ihmisille tilaisuuksia parantaa elämäänsä. Verkkoyhteyden välityksellä ihmiset voivat saada tietoja terveydestä, käyttää valtion palveluja, hoitaa raha-asioitaan, etsiä töitä ja tehdä tutkimusta koulua varten. Useimmilla kehitysmaiden ja siirtymävaiheen maiden asukkailla ei ole käytössään laadukasta Internet-yhteyttä tai heillä ei ole varaa sellaiseen. Tietotekniikan maailmanlaajuisessa jakautumisessa on valtavaa epätasa-arvoisuutta. Maailmanlaajuisesti melkein 5 miljardia ihmistä – melkein 90 prosenttia maailman väestöstä – ei saa tilaisuutta käyttää Internetiin yhdistettyjä tietokoneita.6  Tutustukaa siihen, miten Bill and Melinda Gates Foundation pyrkii kaventamaan digitaalista kuilua, sekä siihen, miten voitte auttaa.

Oppimista edistävä teknologia
Saatavana on monenlaisia teknisiä apuvälineitä, joiden avulla sokeat tai heikkonäköiset voivat käyttää tietoja.  Amerikan sokeainliiton (American Foundation for the Blind) tavoite on antaa tietoja teknisistä apuvälineistä ja jopa löytää uusia tapoja, joilla jokapäiväistä elämää voi parantaa teknologian avulla.7  Lue teknisistä apuvälineistä näkövammaisille

Kirjat ja opiskeluresurssit
Ennen kuin lapsia voi opettaa tehokkaasti, on luotava kouluja tai muita oppilaitoksia ja niihin on hankittava riittäviä opetusmateriaaleja. Monien köyhien maiden maalaiskouluissa on erittäin niukasti tarvikkeita. Niissä voi olla pulaa oppikirjoista, paperista, pulpeteista, liitutauluista, tuoleista – jopa lyijykynistä. Jos hyviä oppikirjoja ja muita luokkatarvikkeita ei ole, opettajien lisääminen ei välttämättä paranna oppimisen laatua (UNESCO). Tutustu tapoihin, joilla voit auttaa resurssien järjestämisessä luokkahuoneisiin


1Why Literacy and Gender Equality”, Room to Read
2Kindergarten Readiness and Performance of Latino Children Participating in Reach Out and Read,” Reach Out and Read
3Why is Literacy Important,” UNESCO
4Why is reading aloud to young children so important?” Reach Out and Read
5 “Facing the Truth, Reversing the Trend, Empowering the Blind” National Federation of the Blind
6Access to the internet can change people’s lives”  Global Libraries
7 AFB-tuotetietokanta


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting