Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Käyttöehdot


print

Käyttöehdot

Verkkoyhteisöömme voi osallistua liittymällä johonkin edellä luetelluista LCI:n (Lions Clubs Internationalin) sosiaalisista verkostoista. Huomaa, että LCI ei omista mitään näistä sivustoista emmekä ole vastuussa sivustojen muiden jäsenten julkaisemista kommenteista.

Näiden verkkosivujen sisältö annetaan pelkästään valistus- ja tiedotuskäyttöön. Käyttäjä käyttää ja selaa näitä sivuja omalla vastuullaan. LCI ei anna minkäänlaista lausuntoa näiden verkkosivujen soveltuvuudesta, luotettavuudesta, käyttövalmiudesta, ajankohtaisuudesta, viruksettomuudesta tai vapaudesta muiden haitallisten elementtien suhteen eikä näiden verkkosivujen sisältämien tietojen tarkkuudesta mihinkään tarkoitukseen. Kaikki verkkosivujen aineistot annetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaisia takuita. LCI kiistää täten kaikki näihin verkkosivuihin liittyvät takuut ja ehdot, mukaan lukien kaikki epäsuorat takuut ja ehdot, jotka liittyvät kaupallisuuteen, sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen, ammattimaiseen toteutukseen, nimeen ja oikeuksien loukkaamattomuuteen.

LCI ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, rangaistuksenomaisista, satunnaisista, erityisistä seurannaisvahingoista tai mistään muista vahingoista (mukaan lukien rajoittamatta vahingot, jotka seuraavat kyvyttömyydestä käyttää laitetta tai tietoja, liiketoiminnan menetys, liikevaihdon, tulojen, lahjoitusten tai tuottojen menetys, liiketoiminnan keskeytys tai vastaavat), jotka seuraavat näiden verkkosivujen käytöstä tai toiminnasta, viiveestä tai kyvyttömyydestä käyttää näitä verkkosivuja tai liittyvät millään tavoin näihin tai näiden verkkosivujen kautta saatuihin tietoihin, ohjelmistoihin, tuotteisiin, palveluihin ja niihin liittyvään grafiikkaan, perustuipa se sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, laiminlyöntiin, seurausvastuuseen tai muuhun, vaikka LCI:lle tai mille tahansa sen toimittajista olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joissain oikeusjärjestelmissä ei sallita edellä esitettyjä vastuuvelvollisuuden rajoituksia. Tällöin nämä vastuuvapauden rajoitukset eivät ehkä ole sovellettavissa teihin. Jos käyttäjä on tyytymätön mihinkään näiden verkkosivujen osaan tai mihinkään sen käyttöä koskevista käyttöehdoista, ainoa mahdollinen korjaus tähän on lopettaa näiden verkkosivujen käyttö.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting