Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Jäsenkunnan vahvistaminen


print

Lionsklubien jäsenyyden vahvistaminen

Lionsklubin jäsenyyden vahvistaminen on tärkeää niin uusille kuin pitkään toimineille lioneille. Uusien lionien tapauksessa kyse on uuteen palvelujärjestöön tutustumisesta. Pitkään toimineilla lioneilla kyse on perusteisiin palaamisesta.

  • Klubin laatuprosessi (KLP) nostaa klubinne erinomaisimmalle tasolle! KLP voi auttaa parantamaan palvelu- ja jäsenkokemuksianne, vahvistamaan klubianne ja asettamaan tavoitteita, jotka pitävät klubin menestyksen tiellä. Klubit voivat valita kahden version välillä: KLP Pro, joka on ohjaajan vetämä workshop tai KLP Lite, joka suoritetaan itsenäisesti klubissa.

  • Jäsenten opastuksella annetaan uusille jäsenille tietoja, joita he tarvitsevat lionsklubiin liittyessään. Se toimii myös kertauskurssina aiemmin liittyneille lioneille, sillä siinä on tietoja lionien historiasta ja rakenteesta sekä järjestön tarkoituksesta ja eettisistä periaatteista.
  • Lionien mentoriohjelmassa kokenut lion opastaa uuttaa lionia. Mentorin tehtävä on esitellä uudelle jäsenelle Lions Clubs International, kannustaa osallistumaan klubin toimintaan, kehittää heidän johtamistaitojaan ja tarjota opastusta klubivirassa toimimiseen.
  • Klubin arvosanat -kyselyn avulla voitte arvioida klubianne. Kyselyn avulla pääsette näkemään klubinne sen jäsenten näkökulmasta – mikä menee hyvin ja mikä tarvitsee muutosta. Tulosten avulla voitte keskittää työnne niille alueille, joilla jäsenet haluavat muutoksia.
  • Jäsenten kiinnostusta voi pitää yllä erilaisilla jäsentyytyväisyysohjelmilla. Nämä ohjelmat keskittyvät klubin yhteistyöhön, jäsenten kokemaan tunnelmaan ja kokouksiin, joilla pyritään saamaan jäsenet osallistumaan aktiivisesti.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting