Kyberlionsklubit

Vapaaehtoistyö Internetin välityksellä

Internet muuttaa tapoja, joilla yhteisöt kommunikoivat ja miten maailmalla hoidetaan asioita. Sen vuoksi Lions Clubs International antaa mahdollisuuden perustaa kyberlionsklubin. Kyberlionit tapaavat verkkopalvelussa mukavuuden vuoksi – tai etäisyyden. 

Otetaan esimerkiksi Ruotsissa toimiva Skrea Lionet SE Lions Club. Jäsenet asuvat eri puolilla Ruotsia eteläosan itärannikosta länsirannikolle saakka, mutta Internetin avulla nämä lionit pysyvät yhteydessä toisiinsa. Skrean lionit keskustelevat kuukausittain klubin tapaamisista yksityisessä Internet-jutteluhuoneessa. He varmistavat jatkuvan tiedonkulun järjestämällä viikoittaisia valinnaisia jutteluistuntoja.

Tehtävien hoitaminen verkossa auttaa lioneita pysymään yhteydessä ja nopeuttaa klubin hallinnointia. Siten klubi voi viettää enemmän aikaa palvellen paikkakuntaa. 

Kyberlionsklubin edut

Pääasiassa Internetin välityksellä tapaava kyberlionsklubi, joka hoitaa toimintaansakin verkkopalvelun välityksellä, tarjoaa useita etuja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Saatavana on Lionien verkko-opas, josta on apua klubin perustamisessa ja hallinnoinnissa.

Kyberlionsklubin perustaminen

Pelkästään Internetin välityksellä tapaavan ja asioitaan verkkopalvelussa hoitavan lionsklubin voi perustaa aivan kuin perinteisen klubin. Siihen tarvitaan

Lisätietoja vapaaehtoistyöstä Internetin välityksellä ja kyberlionsklubin perustamisesta saa jäsenyys- ja uusien klubien osastolta.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting