Jäsenten kutsuminen

Jäsenten kutsuminen

Jokaisessa klubissa tarvitaan uusia jäseniä, jotta klubissa asetetut palvelutavoitteet voidaan saavuttaa. Uudet jäsenet voivat tuoda klubiin tuoreita ideoita, uusia hankkeita ja uusia tapoja vaikuttaa paikkakunnalla. Kutsumalla uusia jäseniä satavuotisjuhlamme aikana voit saada ainutkertaisia satavuotisjuhlan jäsenpalkintoja! Tässä on joitakin välineitä, jotka helpottavat mahdollisten jäsenten pyytämistä mukaan!

RekrytointityökalutMonisteet ja esitteet

Kenet kutsuisimme
Kuka tahansa voi olla lion! Tavallisen jäsenyyden lisäksi LCI tarjoaa seuraavia erikoisjäsenohjelmia:

Seuraava vaihe: Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleiksi
Potentiaalinen jäsen on hyväksynyt kutsun! Ohjatkaa hänet Uudet jäsenet -sivulle ja pyytäkää häntä lukemaan Uuden jäsenen tervetulo -kirja, jotta hänellä on kaikki lionin tarvitsemat tiedot.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting