Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä


print

Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) esittely

GMT-logo Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) toimii maailmanlaajuisena rakenteena jäsenkehitykselle. Sen toiminta on jatkuvaa, asiaan keskittynyttä ja integroitua. Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän kanssa yhteistyössä toimiva GMT työskentelee itsenäisesti kaikkien lionien kanssa klubin hyväksi ja menestykseksi.

GMT- ja GLT-ryhmien jäsenet kehittävät yhdessä jäsentoimintaa palvelemalla ja innostamalla. He tukevat nykyisiä lionjohtajia ja nimeävät tulevia johtajia. Ryhmät toimivat rinnakkain. Niitä yhdistää ja koordinoi kansainvälisellä tasolla työvaliokunta. GMT/GLT-työvaliokuntaa johtaa LCI:n kansainvälinen presidentti. Ensimmäinen ja toinen varapresidentti valvoo ja ohjaa GMT- ja GLT-ryhmien toimintaa. Sekä GMT että GLT saavat lisätukea kahdelta kansainväliseltä koordinaattorilta ja yhteistoimintatoimikunnalta, joka koostuu jäsenkehitystoimikunnan, johtajakoulutustoimikunnan ja piiri- ja klubipalvelutoimikunnan puheenjohtajista sekä vaalipiirien johtajista kootusta tiimistä.

Lisää GMT-tietoja saa GMT-resurssikeskuksesta tai meiltä.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting